Jak przebiega indywidualna terapia dziecka?

Jak przebiega indywidualna terapia dziecka?

Zarówno w życiu dorosłego człowieka, jak i dziecka pojawiają się takie momenty i sytuacje, z którymi w pojedynkę nie jesteśmy sami sobie poradzić. Trudności te mogą wynikać z problemów pojawiających się w życiu szkolnym, domowym lub trudnościach związanych z relacjami z rówieśnikami. Terapia dziecka pozwala na uzyskanie pewności o ważności problemów dziecka, a także pokazuje, że ze swoich problemów można zwierzyć się dorosłemu, którego obdarzyło się zaufaniem.

Kiedy udać się do terapeuty?

Terapia dziecka powinna zacząć się w momencie, kiedy zauważymy problem, z jakim boryka się nasza pociecha lub też sygnały, jakie zacznie ona do nas wysyłać. Zatem w którym momencie udać się do specjalisty? Przede wszystkim wtedy, kiedy nasze dziecko przejawia zachowania agresywne i impulsywne oraz problemy z wyrażaniem, przeżywaniem emocji. Bardzo ważna jest szybka reakcja ze strony dorosłego, ponieważ agresja może przybierać różnorodne formy i być zagrożeniem zarówno dla dziecka, jak i jego otoczenia. Dzieci, które przejawiają nadmierną lękliwość lub też nieśmiałość także otrzymają pomoc w trakcie indywidualnej terapii dzieci. W dobie wszechobecnej cyfryzacji, łatwego dostępu do Internetu coraz częściej mamy do czynienia z różnorodnymi uzależnieniami. Sytuacja ta wymaga szczególnego zaopiekowania się dzieckiem zarówno przez Rodziców, jak i terapeutę.

Terapia dziecka powinna rozpocząć się również w momencie, gdy zauważymy u swojego dziecka stany depresyjne, brak motywacji, kontynuowania swoich pasji. Trudnością, z którą dziecko samo sobie nie poradzi są także problemy związane z życiem szkolnym: trudności w nauce, czy też trudności w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami, może pojawić się także brak zadowolenia ze swoich osiągnięć czy wyglądu. Dzieci potrzebują specjalistycznego wsparcia w czasie rozwodu rodziców, zmiany miejsca zamieszkania, śmierci kogoś bliskiego. Moczenie się dziecka także stanowi dla dorosłego sygnał, ze dzieje się coś, z czym nasza pociecha nie potrafi sobie poradzić. Wówczas dobrze jest skorzystać z indywidualnej terapii. Również zaburzenia odżywiania stanowią coraz większy odsetek powodów, dla których rozpoczynana jest indywidualna terapia dziecka. Pamiętajmy, że nie ma błahych problemów. Każdy z nich jest w danym momencie życia dziecka dla niego bardzo trudnym doświadczeniem, w którym powinniśmy mu towarzyszyć i pomagać.

W jaki sposób przebiega indywidualna terapia dziecka?

Terapia dziecka to nic innego jak spotkania zarówno z dzieckiem jak i/lub rodzicem. Sesje te prowadzone są przez terapeutę. W początkowej fazie terapii na spotkania zapraszani są sami rodzice. Ma to na celu zebranie szczegółowych informacji przez terapeutę na temat rozwoju, trudności dziecka. Niezmiernie ważne jest również z punktu widzenia przebiegu terapii dzieci poznanie ich sposobu funkcjonowania. Wszystkie informacje zebrane w czasie wywiadu mają za zadanie pomóc terapeucie w poznaniu dziecka i dostosowaniu do niego odpowiedniej terapii. Po spotkaniu z rodzicem nadchodzi czas na spotkanie z dzieckiem.


W tym czasie terapeuta poznaje dziecko, pogłębia swoją diagnozę problemu, a także nawiązuje z nim relację. Po zdiagnozowaniu trudności, z jakimi boryka się dziecko zostaje ustalony cel i plan indywidualnej terapii. Spotkania te najczęściej mają formę zabaw, rozmów. Wszystko w zależności od tego, w jakim wieku jest dziecko. Jeśli nasza pociecha z powodu silnego stresu nie jest w stanie pracować sama z terapeutą, wówczas do gabinetu zapraszany jest także rodzic. Zwykle wystarczy kilka wspólnych spotkań,  by dziecko poczuło się bezpiecznie i pewnie w nowej sytuacji. Czas trwania terapii uzależniony jest od trudności, z jakimi przyszło do specjalisty dziecko. Zwykle terapia dziecka trwa od kilku do kilkunastu spotkań.

Co daje indywidualna terapia?

Specjalista pokazuje dziecku w jaki sposób rozumieć i komunikować swoje emocje i potrzeby. Terapia  niejako porządkuje rozumienie otaczającego świata. Terapeuta wspiera dziecko w dążeniu do zaakceptowania siebie, wspiera w nauce budowania prawidłowych relacji zarówno z rówieśnikami, jak i dorosłymi. Poprzez  zabawę terapeuta i dziecko nawiązują głęboką więź, która ma za zadanie pomóc dziecku w trudnym dla niego czasie.

WordPress Lightbox
Skip to content