Integracja sensoryczna

Czym jest Integracja Sensoryczna?

Integracja sensoryczna to jedna z podstaw prawidłowego rozwoju dziecka. To umiejętność, która pozwala we właściwy sposób odbierać, porządkować i składać w jedną spójną całość bodźce wzrokowe, smakowe, węchowe, słuchowe, dotykowe oraz te pochodzące z ruchu i grawitacji – dochodzące do mózgu za pośrednictwem naszych zmysłów.

Integracja sensoryczna kształtowana jest przez całe życie, jednak najbardziej intensywnie przebiega w ciągu pierwszych trzech lat życia. Wraz z jej rozwojem dziecko coraz lepiej poznaje zarówno samego siebie, jak i świat, który go otacza. Coraz sprawniejsza integracja sensoryczna pozwala mu reagować w odpowiedni sposób na pojawiające się w otoczeniu bodźce – słuchowe, smakowe, węchowe lub dotykowe.

Łatwo więc wyobrazić sobie, jak skomplikowane staje się rozumienie świata przez małego człowieka, gdy integracja sensoryczna napotyka problemy. Jeśli mózg dziecka w nieprawidłowy sposób odbiera i przetwarza informacje pochodzące z narządów zmysłów, bardzo trudne staje się dla niego odpowiednie reagowanie na bodźce w codziennym życiu. Mamy wtedy do czynienia z zaburzeniami Integracji Sensorycznej.

Czym są zaburzenia
Integracji Sensorycznej?

Problemy z odbieraniem bodźców i ich interpretacją nazywamy zaburzeniami integracji sensorycznej – nie należy ich lekceważyć, ponieważ nie znikną one samoczynnie, a brak podjęcia odpowiedniego leczenia może je tylko pogłębić i prowadzić do opóźnień w rozwoju.

Zaburzenia Integracji Sensorycznej polegają na nieprawidłowym odbieraniu i przetwarzaniu informacji płynących ze świata zewnętrznego, jak i wewnętrznego czyli swojego ciała. Wiąże się to z nietypowym i niepokojącym rodziców zachowaniem – dziecko reaguje strachem lub agresją w sytuacjach, które nie są dla niego w żaden sposób zagrażające. Ponadto, u dziecka może pojawić się trudna do wyjaśnienia nadpobudliwość ruchowa lub wręcz przeciwnie – wycofanie się do świata wewnętrznego i zamknięcie w sobie.

Nieprawidłowa integracja sensoryczna wpływa na uczenie się, zachowanie, jak i rozwój społeczno-emocjonalny dziecka. Może objawiać się opóźnionym rozwojem mowy, niewłaściwym poziomem koncentracji, zbyt wysoką lub zbyt niską wrażliwością na bodźce, problemami z koordynacją ruchową czy nieprawidłowym poziomem aktywności fizycznej.

Jeśli niepokojące sytuacje zdarzają się systematycznie, a nam, dorosłym, trudno jest znaleźć i zrozumieć powód danego postępowania naszego dziecka, warto rozważyć wizytę u w Centrum Terapii Dziecka w Rzeszowie, by sprawdzić, czy wskazane problemy mają związek z nieprawidłowym rozwojem Integracji Sensorycznej.

Komu zalecana jest terapia Integracji Sensorycznej?

Terapia Integracji sensorycznej wspiera rozwój dziecka, które:

 • ma trudności z ustaleniem właściwego rytmu snu i czuwania,
 • jest nadmiernie pobudzone,
 • ma kłopoty z koncentracją,
 • je tylko niektóre potrawy (wybiórczość pokarmowa),
 • jest mniej sprawne ruchowo niż jego rówieśnicy,
 • nie lubi przytulania,
 • cierpi na nadwrażliwość dotykową – przeszkadzają mu metki w ubraniach,
 • nie lubi hałasu, niektórych dźwięków,
 • ma problemy z koordynacją ruchową – nie potrafi włożyć klocka do pojemniczka czy zapiąć guzików, potyka się,
 • niedostatecznie reaguje na bodźce, nie zauważa silnych dźwięków czy zapachów,
 • ma potrzebę ciągłego ruchu, kręcenia huśtania, jest bardzo aktywne,
 • nie czuje zagrożenia, wspina się wysoko,
 • słabiej reaguje na ból.

Objawy zaburzeń Integracji Sensorycznej można zauważyć już u niemowląt, często nasilają się one w wieku przedszkolnym i szkolnym. Sama Integracja Sensoryczna rozwija się bowiem już od momentu życia płodowego dziecka, jednak na pewnym etapie może napotkać problemy, które zaobserwujemy właśnie w nieprawidłowych zachowaniach malucha.

Jak przebiega terapia
Integracji Sensorycznej?

Zajęcia, które składają się na terapię Integracji Sensorycznej, są bardzo lubiane przez dzieci. W ich trakcie wykorzystujemy wiele specjalnie do tego celu przygotowanych narzędzi – huśtawki, liny, deskorolki czy drabinki gimnastyczne.

Terapia Integracji Sensorycznej, poprzez starannie przemyślane i zaplanowane ćwiczenia, uczy mózg naszego dziecka jak właściwie reagować na bodźce zewnętrzne, jak organizować i porządkować dostarczane mu wrażenia, aby lepiej rozumiało świat wokół siebie, co z czasem owocuje prawidłowymi zachowaniami i bardziej efektywnym funkcjonowaniem w sytuacjach dnia codziennego.

Dzięki profesjonalnej i dogłębnej diagnozie terapia Integracji Sensorycznej zawsze jest szczegółowo dostosowana do potrzeb uczestniczącego w niej dziecka. Nasi terapeuci w Centrum Terapii Dziecka w Rzeszowie stawiają na indywidualne i spersonalizowane podejście do każdego małego pacjenta, z uwzględnieniem wszystkich trudności i wątpliwości jego rodziców.

 

Korzyści z terapii Integracji Sensorycznej

Terapia Integracji Sensorycznej pomaga w osiągnięciu właściwej współpracy wszystkich rozwijających się zmysłów dziecka. Prawidłowa integracja sensoryczna zmysłów pomaga dziecku w codziennych funkcjonowaniu oraz sprawia, że w przyszłości będzie miało ono mniej problemów w szkole oraz w dorosłym życiu.

Terapia Integracji Sensorycznej wspiera również pokonywanie trudności z czytaniem, pisaniem i mową. Poprawia kontrolę emocji i koncentrację uwagi, często podnosi u dziecka poczucie własnej wartości oraz wpływa pozytywnie na relacje społeczne. Dzięki terapii obserwowane są lepsze rezultaty w zakresie sprawności fizycznej dziecka.

Pamiętajmy, że im wcześniej otrzymamy diagnozę SI i podejmiemy specjalistyczne leczenie, tym szybciej pomożemy dziecku uporać się z zaburzeniami. Wyniki osiągane dzięki uczestniczeniu w terapii Integracji Sensorycznej zależą oczywiście od wielu czynników, ale osiągane korzyści są warte każdego wysiłku.

 

Dieta sensoryczna na czym polega i komu jest zalecana?

Dieta sensoryczna polega na specjalnie opracowanym zestawie ćwiczeń, stymulacji i zadań systematycznie wykonywanych przez dziecko. Zestawy takie są dostosowywane w sposób indywidualny do każdego pacjenta. Ich zadaniem jest dostarczanie układowi nerwowemu, właśnie poprzez aktywność fizyczną, odpowiednich bodźców, za sprawą których organizm zachowuje koncentrację i uwagę przez cały czas.

Dietę sensoryczną stosuje się najczęściej u dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej. Aby była ona efektywna, powinna zawierać zarówno ćwiczenia uspokajające, jak i pobudzające i organizujące. Dobrze, jeśli dziecko traktuje je jako formę zabawy, gdyż możemy wtedy liczyć na duże zaangażowanie i w konsekwencji świetne rezultaty terapii w przyszłości.

Kontakt

Zespół terapeutów Integracja sensoryczna

Magdalena Wdowik
Magdalena Wdowik
Anna Rość
Anna Rość
Aleksandra Świdrak
Aleksandra Świdrak
Ewelina Marcinek
Ewelina Marcinek
WordPress Lightbox