Integracja sensoryczna

Czym jest Integracja Sensoryczna?

Integracja sensoryczna to jedna z podstaw prawidłowego rozwoju dziecka. To umiejętność, która pozwala we właściwy sposób odbierać, porządkować i składać w jedną spójną całość bodźce wzrokowe, smakowe, węchowe, słuchowe, dotykowe oraz te pochodzące z ruchu i grawitacji – dochodzące do mózgu za pośrednictwem naszych zmysłów.

Integracja sensoryczna kształtowana jest przez całe życie, jednak najbardziej intensywnie przebiega w ciągu pierwszych trzech lat życia. Wraz z jej rozwojem dziecko coraz lepiej poznaje zarówno samego siebie, jak i świat, który go otacza. Coraz sprawniejsza integracja sensoryczna pozwala mu reagować w odpowiedni sposób na pojawiające się w otoczeniu bodźce – słuchowe, smakowe, węchowe lub dotykowe.

Łatwo więc wyobrazić sobie, jak skomplikowane staje się rozumienie świata przez małego człowieka, gdy integracja sensoryczna napotyka problemy. Jeśli mózg dziecka w nieprawidłowy sposób odbiera i przetwarza informacje pochodzące z narządów zmysłów, bardzo trudne staje się dla niego odpowiednie reagowanie na bodźce w codziennym życiu. Mamy wtedy do czynienia z zaburzeniami Integracji Sensorycznej.

Czym są zaburzenia
Integracji Sensorycznej?

Problemy z odbieraniem bodźców i ich interpretacją nazywamy zaburzeniami integracji sensorycznej – nie należy ich lekceważyć, ponieważ nie znikną one samoczynnie, a brak podjęcia odpowiedniego leczenia może je tylko pogłębić i prowadzić do opóźnień w rozwoju.

Zaburzenia Integracji Sensorycznej polegają na nieprawidłowym odbieraniu i przetwarzaniu informacji płynących ze świata zewnętrznego, jak i wewnętrznego czyli swojego ciała. Wiąże się to z nietypowym i niepokojącym rodziców zachowaniem – dziecko reaguje strachem lub agresją w sytuacjach, które nie są dla niego w żaden sposób zagrażające. Ponadto, u dziecka może pojawić się trudna do wyjaśnienia nadpobudliwość ruchowa lub wręcz przeciwnie – wycofanie się do świata wewnętrznego i zamknięcie w sobie.

Nieprawidłowa integracja sensoryczna wpływa na uczenie się, zachowanie, jak i rozwój społeczno-emocjonalny dziecka. Może objawiać się opóźnionym rozwojem mowy, niewłaściwym poziomem koncentracji, zbyt wysoką lub zbyt niską wrażliwością na bodźce, problemami z koordynacją ruchową czy nieprawidłowym poziomem aktywności fizycznej.

Jeśli niepokojące sytuacje zdarzają się systematycznie, a nam, dorosłym, trudno jest znaleźć i zrozumieć powód danego postępowania naszego dziecka, warto rozważyć wizytę u w Centrum Terapii Dziecka w Rzeszowie, by sprawdzić, czy wskazane problemy mają związek z nieprawidłowym rozwojem Integracji Sensorycznej.

Komu zalecana jest terapia Integracji Sensorycznej?

Terapia Integracji sensorycznej wspiera rozwój dziecka, które:

 • ma trudności z ustaleniem właściwego rytmu snu i czuwania,
 • jest nadmiernie pobudzone,
 • ma kłopoty z koncentracją,
 • je tylko niektóre potrawy (wybiórczość pokarmowa),
 • jest mniej sprawne ruchowo niż jego rówieśnicy,
 • nie lubi przytulania,
 • cierpi na nadwrażliwość dotykową – przeszkadzają mu metki w ubraniach,
 • nie lubi hałasu, niektórych dźwięków,
 • ma problemy z koordynacją ruchową – nie potrafi włożyć klocka do pojemniczka czy zapiąć guzików, potyka się,
 • niedostatecznie reaguje na bodźce, nie zauważa silnych dźwięków czy zapachów,
 • ma potrzebę ciągłego ruchu, kręcenia huśtania, jest bardzo aktywne,
 • nie czuje zagrożenia, wspina się wysoko,
 • słabiej reaguje na ból.

Objawy zaburzeń Integracji Sensorycznej można zauważyć już u niemowląt, często nasilają się one w wieku przedszkolnym i szkolnym. Sama Integracja Sensoryczna rozwija się bowiem już od momentu życia płodowego dziecka, jednak na pewnym etapie może napotkać problemy, które zaobserwujemy właśnie w nieprawidłowych zachowaniach malucha.

Jak przebiega terapia
Integracji Sensorycznej?

Zajęcia, które składają się na terapię Integracji Sensorycznej, są bardzo lubiane przez dzieci. W ich trakcie wykorzystujemy wiele specjalnie do tego celu przygotowanych narzędzi – huśtawki, liny, deskorolki czy drabinki gimnastyczne.

Terapia Integracji Sensorycznej, poprzez starannie przemyślane i zaplanowane ćwiczenia, uczy mózg naszego dziecka jak właściwie reagować na bodźce zewnętrzne, jak organizować i porządkować dostarczane mu wrażenia, aby lepiej rozumiało świat wokół siebie, co z czasem owocuje prawidłowymi zachowaniami i bardziej efektywnym funkcjonowaniem w sytuacjach dnia codziennego.

Dzięki profesjonalnej i dogłębnej diagnozie terapia Integracji Sensorycznej zawsze jest szczegółowo dostosowana do potrzeb uczestniczącego w niej dziecka. Nasi terapeuci w Centrum Terapii Dziecka w Rzeszowie stawiają na indywidualne i spersonalizowane podejście do każdego małego pacjenta, z uwzględnieniem wszystkich trudności i wątpliwości jego rodziców.

 

Korzyści z terapii Integracji Sensorycznej

Terapia Integracji Sensorycznej pomaga w osiągnięciu właściwej współpracy wszystkich rozwijających się zmysłów dziecka. Prawidłowa integracja sensoryczna zmysłów pomaga dziecku w codziennych funkcjonowaniu oraz sprawia, że w przyszłości będzie miało ono mniej problemów w szkole oraz w dorosłym życiu.

Terapia Integracji Sensorycznej wspiera również pokonywanie trudności z czytaniem, pisaniem i mową. Poprawia kontrolę emocji i koncentrację uwagi, często podnosi u dziecka poczucie własnej wartości oraz wpływa pozytywnie na relacje społeczne. Dzięki terapii obserwowane są lepsze rezultaty w zakresie sprawności fizycznej dziecka.

Pamiętajmy, że im wcześniej otrzymamy diagnozę SI i podejmiemy specjalistyczne leczenie, tym szybciej pomożemy dziecku uporać się z zaburzeniami. Wyniki osiągane dzięki uczestniczeniu w terapii Integracji Sensorycznej zależą oczywiście od wielu czynników, ale osiągane korzyści są warte każdego wysiłku.

 

Dieta sensoryczna na czym polega i komu jest zalecana?

Dieta sensoryczna polega na specjalnie opracowanym zestawie ćwiczeń, stymulacji i zadań systematycznie wykonywanych przez dziecko. Zestawy takie są dostosowywane w sposób indywidualny do każdego pacjenta. Ich zadaniem jest dostarczanie układowi nerwowemu, właśnie poprzez aktywność fizyczną, odpowiednich bodźców, za sprawą których organizm zachowuje koncentrację i uwagę przez cały czas.

Dietę sensoryczną stosuje się najczęściej u dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej. Aby była ona efektywna, powinna zawierać zarówno ćwiczenia uspokajające, jak i pobudzające i organizujące. Dobrze, jeśli dziecko traktuje je jako formę zabawy, gdyż możemy wtedy liczyć na duże zaangażowanie i w konsekwencji świetne rezultaty terapii w przyszłości.

Kontakt

Zespół terapeutów Integracja sensoryczna

Magdalena Wdowik
Magdalena Wdowik
Magda Rogoża
Magda Rogoża
Natalia Bylicka
Natalia Bylicka
Wiola Olejarz
Wiola Olejarz
Anna Rość
Anna Rość
Aleksandra Świdrak
Aleksandra Świdrak
Ewelina Marcinek
Ewelina Marcinek
WordPress Lightbox
Skip to content