Konsultacja i terapia psychologiczna

Dorośli – konsultacje psychologiczne i terapia indywidualna

Gdy życie rzuca kłody pod nogi, a stres powoli daje o sobie znać poprzez objawy somatyczne takie jak bezsenność, nadciśnienie, problemy skórne, migreny czy ucisk w klatce piersiowej, warto zwrócić się o pomoc do specjalisty. Możemy wówczas skorzystać z różnych form terapii, a w określeniu tego, która będzie dla nas najlepsza, pomoże rozmowa z psychologiem.

Na czym polegają
konsultacje psychologiczne dla dorosłych?

Konsultacja psychologiczna dla dorosłych polega przede wszystkim na rozmowie ze specjalistą, w trakcie której próbuje on ustalić i zrozumieć, z jakim problemem zgłasza się pacjent. Może to być chęć wprowadzenia zmian w niesatysfakcjonującym nas życiu, znalezienia źródeł niepowodzeń i stresu lub omówienia trudności, z jakimi borykamy się na co dzień. Niektórzy pacjenci zgłaszają się na konsultacje psychologiczne z objawami zaburzeń psychicznych. Rozmowa z psychologiem pomoże nam wówczas znaleźć możliwie najlepszą pomoc w leczeniu.

Konsultacje psychologiczne, w przeciwieństwie do terapii, nie są jednak długofalową formą pomocy psychologicznej. Zazwyczaj obejmują kilka spotkań, które poświęcane są poznawaniu oczekiwań, potrzeb, przekonań, doświadczeń czy historii życia pacjenta. To wtedy ustala się ewentualne dalsze kroki zmierzające do rozwiązania sytuacji problematycznej lub osiągnięcia celów pacjenta. Konsultacje psychologiczne dla dorosłych są więc niejako wstępem do szerszej i pogłębionej pomocy psychologicznej, o ile taka jest wymagana.

Zakres pomocy dla dorosłych

Zakres profesjonalnej pomocy, której udzielamy dorosłym, obejmuje zarówno leczenie pełnoobjawowej depresji (terapia odbywa się w uzgodnieniu z lekarzem), jak i czasowo obniżony nastrój, na który składa się odczuwanie smutku, utrata radości z życia czy niechęć do pracy. Udzielamy wsparcia i staramy się poprawić komfort życia również osób odczuwających silny lęk, który utrudnia ich funkcjonowanie. Systematyczna praca z terapeutą pomaga polepszyć stan zdrowia pacjentów doświadczających zaburzeń lękowych takich jak zespół stresu pourazowego, nerwica lękowa czy fobia społeczna. Z tego powodu terapia psychologiczna jest jedną z najczęściej polecanych form leczenia zaburzeń lękowych.

Terapia indywidualna i
konsultacje psychologiczne

Terapia indywidualna dorosłych i konsultacje psychologiczne są dedykowane między innymi osobom doświadczającym trudności w relacji z partnerem. Dotyczy to zarówno sytuacji, w których występują trudne do rozwiązania konflikty, jak i bolesnych doświadczeń wpływających na wzajemne zaufanie partnerów, takich jak zdrady (fizyczne oraz emocjonalne). Niejednokrotnie wsparcia psychologicznego potrzebują także osoby, które niedawno w burzliwy sposób zakończyły związek. Warto wtedy przepracować niektóre kwestie z tym związane na terapii lub porozmawiać o swoich odczuciach z doświadczonym psychologiem podczas konsultacji.

Zachęcamy, by z terapii indywidualnej lub konsultacji skorzystały także osoby borykające się z trudnościami w relacjach z bliskimi – rodzicami, rodzeństwem lub przyjaciółmi. Jest to bowiem świetny sposób na doskonalenie umiejętności nawiązywania i utrzymywania długofalowych, satysfakcjonujących relacji.

Zakres pomocy indywidualnej dla dorosłych obejmuje trudne sytuacje życiowe, które spotykają każdego człowieka. Może to być choroba lub śmierć bliskiej osoby, rozwód, utrata pracy, poronienie lub inne traumatyczne doświadczenia, które znacznie nadwyrężają nasze życiowe siły. Warto pamiętać, że sięgnięcie po pomoc nie jest oznaką słabości, lecz odwagi, dojrzałości i odpowiedzialności za swój stan zdrowia. Długotrwały stres może bowiem stać się przyczyną wielu chorób somatycznych.

Konsultacje i terapia indywidualna są przeznaczone również dla pacjentów, którzy przejawiają silną chęć samorozwoju i potrzebę zmian w życiu. W takiej sytuacji wsparcie psychologiczne może znacząco pomóc nam w realizacji naszych zamierzeń, nakreślić dalszą drogę rozwoju i pomóc ustalić czego najbardziej potrzebujemy, by zrealizować swoje plany. Psycholog pomaga zdobyć motywację, odwagę i śmiałość do realizowania się na wszystkich życiowych frontach.

 

Dlaczego warto skorzystać z terapii indywidualnej lub konsultacji psychologicznych?

Konsultacje psychologiczne pomagają w uświadomieniu sobie przyczyn trudności, z jakimi się zmagamy. Nierzadko jest to efekt postrzegania siebie poprzez pryzmat przeszłości i wpojonych nam przekonań. Dzieciństwo pełne negatywnych komunikatów, brak miłości lub wsparcia ze strony bliskich, utrata jednego z rodziców albo nadużycia, których byliśmy ofiarami, odciskają na nas piętno i wpływają na to, co myślimy o sobie, jak postrzegamy własną wartość i możliwości. Już kilka spotkań z psychologiem, przebiegających w atmosferze akceptacji i zrozumienia, może sprawić, że poczujesz ulgę i zrozumiesz, gdzie leży źródło Twoich problemów.

Konsultacje psychologiczne staną się początkiem Twojej drogi do zdrowia psychicznego, szczęśliwego życia i lepszych relacji zarówno z rodziną i bliskimi, jak i współpracownikami, przełożonymi lub kolegami w pracy. Specjaliści z Centrum SENSIS w Rzeszowie pomogą Ci odnaleźć motywację, poznać sposoby radzenia sobie w sytuacjach stresowych, zbudować asertywność i poczucie własnej wartości.

Kontakt

Zespół terapeutów Konsultacja i terapia psychologiczna

Iwona Masłowska
Iwona Masłowska
Sylwia Wcisło
Sylwia Wcisło
WordPress Lightbox
Skip to content