Konsultacja i terapia psychologiczna

Dzieci – konsultacje psychologiczne i terapia

W konsultacjach psychologicznych dla dzieci biorą udział wyłącznie wykwalifikowani specjaliści, którzy potrafią doskonale dotrzeć do dziecka, stwarzając w gabinecie atmosferę pełną zrozumienia i akceptacji. To niezwykle istotne, by psycholog zajmujący się Twoim dzieckiem potrafił nawiązać z nim bezpieczną relację i sprawić, że maluch poczuje się swobodnie. Konsultacje psychologiczne dla dzieci charakteryzuje również to, że jest to krótkofalowa forma pomocy psychologicznej. Zazwyczaj kończy się ona na kilku spotkaniach, podczas których rodzice lub opiekunowie dziecka otrzymują cenne rady i wskazówki dotyczące funkcjonowania dziecka. Dzięki temu mogą oni samodzielnie i krok po kroku wprowadzać zmiany w życiu swoim i malucha. To więc swego rodzaju wsparcie psychologiczne dla rodzica, opiekuna i wychowawcy dziecka.

 

Dlaczego warto skorzystać
z terapii i konsultacji psychologicznych dla dzieci?

Często traktujemy pomoc psychologiczną dla dzieci jako ostateczność. Niekiedy wydaje nam się, że do psychologa powinniśmy udać się z dzieckiem, które jest w naprawdę sporych kłopotach i rozpaczliwej sytuacji wychowawczej. Obalamy jednak z pełną odpowiedzialnością ten krzywdzący mit – to nieprawda! Po pomoc psychologiczną dla dziecka i jego rodziców warto zgłosić się zawsze wtedy, gdy niepokoi nas cokolwiek w zachowaniu pociechy. Bez względu na to, czy jest to agresja, wycofanie, problemy w nauce czy trudności w relacjach z rówieśnikami albo wolniejszy rozwój.

Zaobserwowaliśmy jednak, że nadal brak jest społecznej świadomości tego, czym zajmuje się psycholog lub psychoterapeuta pracujący z dziećmi i rodzice niejednokrotnie obawiają się wizyt w przychodniach i centrach zajmujących się zdrowiem psychicznym najmłodszych. Niestety, dzieje się to na niekorzyść dzieci. Z konsultacji lub terapii psychologicznej dla dzieci warto skorzystać jak najwcześniej. Efekty są wtedy szybciej zauważalne, a doświadczane trudności zazwyczaj nie rozwinęły się jeszcze na tyle, by można było zaobserwować tak zwane objawy wtórne. Objawy wtórne to najprościej mówiąc trudności wynikające z poprzednich, nierozwiązanych problemów. Komplikacje wychowawcze nigdy nie znikają same, z czasem jednak przybierają ostrzejszą formę, a nieodpowiednie zachowania zostają utrwalone.

Nie warto więc traktować konsultacji psychologicznej i terapii dziecięcej jako „ostatniej deski ratunku”. Zdecydowanie bardziej polecamy myśleć o nich, jak o wsparciu i jednym z pierwszych rozwiązań, po które zdecydujemy się sięgnąć, gdy poczujemy taką potrzebę.

Nie warto więc traktować konsultacji psychologicznej i terapii dziecięcej jako „ostatniej deski ratunku”

Zdecydowanie bardziej polecamy myśleć o nich, jak o wsparciu i jednym z pierwszych rozwiązań, po które zdecydujemy się sięgnąć, gdy poczujemy taką potrzebę..

Kiedy warto sięgnąć po pomoc psychologiczną
dla naszego dziecka?

Zakres pomocy psychologicznej dzieci obejmuje wiele obszarów, w których przejawiane są przez najmłodszych problemy i trudności. Należą do nich zaburzenia emocjonalne takie jak gwałtowne wybuchy złości, płaczliwość, lęk, moczenie nocne czy trudności z zasypianiem. Nie można pominąć również problemów w relacjach z rówieśnikami, rodzeństwem czy rodzicami. Pamiętajmy, że każdy z tych obszarów jest niebotycznie ważny dla naszej pociechy. W pewnym okresie życia dla każdego dziecka rówieśnicy i sposób, w jaki go odbierają ma ogromne znaczenie.

Nie inaczej jest z rodzeństwem. Starsze dzieciaki, wraz z pojawieniem się nowego członka rodziny, zmagają się z utratą statusu najmłodszej osoby w rodzinie. Rodzice wymagają od nich opiekuńczości i troski względem młodszej siostry lub brata, na co dziecko może być wciąż jeszcze niegotowe. Młodsze dzieci, ze względu na różnicę wieku, spotykają się niejednokrotnie z odrzuceniem ze strony rodzeństwa. Takie sytuacje to dobry powód, by udać się na konsultację psychologiczną.

Pomoc psychologiczna jest też przeznaczona dla dzieci, które przejawiają zaburzenia zachowania. Zalicza się do nich agresja fizyczna i słowna oraz autoagresja, czyli krzywdzenie samego siebie. Zaburzenia zachowania mogą objawiać się między innymi niszczeniem przedmiotów czy ogólną trudnością z akceptowaniem zasad społecznych lub tych narzucanych przez rodzica, nauczyciela czy inną, dorosłą osobę.

Ze wsparcia psychologicznego dobrze jest skorzystać również wtedy, kiedy pojawiają się problemy szkolne. Warte zwrócenia uwagi są szczególnie niechęć do chodzenia do szkoły i stres związany z uczestniczeniem w zajęciach. Nie należy czekać aż sytuacja załagodzi się sama – zdarza się to niezmiernie rzadko, a zmarnowanie tego czasu może być fatalne w skutkach.

Konsultacje psychologiczne dla dziecka są szczególnie ważne i przydatne, gdy w jego życiu miało miejsce zdarzenie traumatyczne. Niestety zdarza się, że dziecko doświadcza utraty bliskiej osoby lub rozwodu rodziców, które to okoliczności silnie wpływają na jego poczucie bezpieczeństwa i zachowanie. Pamiętajmy, że uczuć dziecka nie można „zamieść pod dywan” lub udawać, że nie zaistniały. Dziecko powinno otrzymać przestrzeń, w której wyrazi wszystko to, co czuje w związku z zaistniałą sytuacją.

Konsultacje psychologiczne są także wsparciem dla dzieci z mutyzmem i nieśmiałością. Choć wspomniane trudności różnią się od siebie znacząco, zarówno dzieci przejawiające duże trudności w mówieniu, jak i dzieci nieśmiałe w relacjach społecznych, mogą liczyć na profesjonalną pomoc psychologiczną.

Jeżeli Twoje dziecko przejawia zachowania, które mogą wymagać pracy ze specjalistą lub w Waszym życiu zaszły znaczące zmiany i chcesz omówić z terapeutą ich wpływ na dziecko, umów się na konsultację psychologiczną dla dzieci w Centrum Terapii Dzieci SENSIS.

Kontakt

Zespół terapeutów Konsultacja i terapia psychologiczna

Jadwiga Ziemba
Jadwiga Ziemba
Sylwia Wcisło
Sylwia Wcisło
Dorota Czechowicz
Dorota Czechowicz
WordPress Lightbox
Skip to content