Logopedia / neurologopedia

Czym jest logopedia?

Logopedia jest dziedziną nauki, która zajmuje się kształtowaniem prawidłowej mowy, profilaktyką jej wad oraz leczeniem zaburzeń związanych z nieprawidłowo przyswojoną lub rozwiniętą zdolnością mówienia i rozumienia mowy. Innymi słowy, logopedia skupia się na właściwej tylko ludziom, zdolności porozumiewania się za pomocą symboli dźwiękowych.

Logopedia ma za zadanie dbać o jak najlepszy rozwój mowy pod względem fonetycznym, leksykalnym i gramatycznym oraz usuwać, oprócz wad wymowy, także zaburzenia głosu czy trudności w pisaniu i czytaniu. Ponadto, to właśnie logopedia zajmuje się nauczaniem mowy w przypadku jej braku lub utraty.

Logopeda to więc terapeuta, który zajmuje się zapobieganiem zaburzeniom mowy, kiedy istnieje ich duże prawdopodobieństwo oraz rozpoznawaniem i usuwaniem wad, jeśli takowe już wystąpią. Ma do dyspozycji szereg metod i sposobów, dzięki którym może efektywnie – we współpracy z rodzicami – pracować nad zdolnością mówienia dziecka.

Dla kogo zalecana jest
terapia logopedyczna?

Rozwój mowy dziecka często budzi przeróżne wątpliwości w jego opiekunach – czy dziecko nie mówi zbyt mało, czy nie powinno tworzyć już pełnych zdań, czy wyrośnie z przekręcania niektórych głosek itp. W takiej sytuacji warto wiedzieć, co powinno nas zaniepokoić i kiedy należy wybrać się do logopedy. Dzięki takiej wiedzy będziemy pewni, że jako rodzice niczego nie przegapiliśmy.

Konsultacja logopedyczna jest wskazana, kiedy zauważymy, że nasze dziecko podczas mówienia wkłada język między zęby, mówi przez nos lub sprawia wrażenie, jakby miało problem ze słuchem. Zdarza się, że rodzice mają wątpliwości co do prawidłowej budowy narządów artykulacyjnych dziecka lub dowiadują się o problemie podczas rutynowej kontroli.

Jeśli Twoje dziecko skończyło już 12 miesięcy, a jednak nadal nie wypowiada nawet najprostszych słów (takich jak „mama” lub „tata”), jeśli Twój 2-latek nie łączy ze sobą dwóch elementów zdania podczas prób mówienia („tata am” albo „mama je”), jeśli 3-latek mówi w sposób tak niewyraźny, że rozumiesz go tylko Ty i zamienia głoski dźwięczne na bezdźwięczne (jak np. balon – palon) wtedy rozważ wizytę u logopedy. W kolejnych latach życia Twojego dziecka również mogą pojawiać się niepokojące objawy problemów z wymową, dlatego bądź czujnym opiekunem. Lepiej spotkać się ze specjalistą i rozwiać swoje wątpliwości, niż nie umówić się na wizytę i przegapić ważny problem. Jeżeli sposób mówienia Twojego dziecka, trudności z porozumiewaniem się lub artykulacją budzą Twój niepokój, odwiedź Centrum Terapii Dziecka w Rzeszowie i skonsultuj się ze specjalistą. Terapia logopedyczna jest zalecana również dzieciom z niedosłuchem, zespołem Aspergera, zespołem Downa, autyzmem, mózgowym porażeniem dziecięcym, mutyzmem czy rozszczepem. Pamiętajmy bowiem, że logopeda pracuje nie tylko nad jakością wypowiadanych głosek, ale także komunikacją w ogóle. Na terapii logopedycznej pracuje się zarówno z dziećmi, które chcą, ale nie potrafią mówić, jak i z dziećmi, które choć potrafią – nie robią tego na przykład z powodu problemów emocjonalnych. Terapia jest przeznaczona między innymi dla dzieci, które komunikują się, ale w sposób niezrozumiały i niewyraźny, brakuje im inicjatywy, mówią zbyt dużo lub zbyt mało, albo mają problem z pisaniem i czytaniem.

Czym jest neurologopedia?

Neurologopedia to specjalizacja logopedii ogólnej, która skupia się na diagnozie i terapii zaburzeń komunikacyjnych, wynikających z dysfunkcji i uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego. Ta dziedzina wiedzy analizuje to, jak funkcjonowanie ludzkiego mózgu wpływa na mówienie oraz rozumienie mowy.

Neurologopeda, dzięki zastosowaniu odpowiednich technik, stymuluje mózg dziecka do tworzenia w nim nowych połączeń, które przekładają się na zdolności i umiejętności dziecka. Ponadto, terapeuta wspiera dziecko już od pierwszych chwil życia, zaczynając od oceny odruchów wrodzonych z twarzy i jamy ustnej. Kluczem prawidłowego rozwoju mowy jest umiejętność właściwego pobierania pokarmów i płynów, co w późniejszych etapach pozwala dziecku gaworzyć i wymawiać pierwsze sylaby. Co ciekawe, wiele wad wymowy wynika z przyjmowania określonego rodzaju pokarmu w dzieciństwie.

Dla kogo zalecana jest
terapia neurologopedyczna?

Neurologopeda wspiera dzieci, które nie lubią twardych pokarmów oraz mają problemy ze ssaniem, jedzeniem i piciem, gryzieniem oraz połykaniem, przybieraniem na wadze czy wybiórczością pokarmową. Neurologopeda wspomaga również dzieci, które nadmierne się ślinią czy mają stale otwarte usta. Takie problemy często dotyczą dzieci urodzonych przedwcześnie, długo przebywających w inkubatorach, karmionych sondą, z uszkodzeniami mózgu w wyniku urazów okołoporodowych, dzieci z grup ryzyka oraz z wadami genetycznymi. Do neurologopedy należy zgłosić się, jeżeli dziecko nie mówi, nie nawiązuje kontaktu z otoczeniem, nie reaguje na swoje imię czy nie wskazuje palcem.

 

Korzyści z terapii neurologopedycznej

Efekty terapii neurologopedycznej są trwałe i obejmują różne poziomy. U najmłodszych najważniejsze jest zapobieganie wszelkim patologiom, terapia wzmocnienia mięśni warg i języka, a także podniebienia miękkiego i całego obszaru ustno-twarzowego. Aparat mowy usprawnia się, dziecko jest w stanie lepiej rozumieć i więcej mówić, co pozwala mu łatwiej odnajdywać się w różnych sytuacjach komunikacyjnych. Wymowa staje się bardziej zrozumiała, a tempo i intonacja głosu dopasowane do treści wypowiedzi. Chcesz skonsultować się ze specjalistą z zakresu neurologopedii? Zapraszamy do Centrum Terapii Dziecka w Rzeszowie. Nasi specjaliści pomogą określić przyczynę występujących trudności i przedstawią możliwe sposoby ich rehabilitacji.

Kontakt

Zespół terapeutów Logopedia / neurologopedia

Kasia Owsiany
Kasia Owsiany
Agnieszka Rusinek
Agnieszka Rusinek
Ewelina Wingert
Ewelina Wingert
WordPress Lightbox
Skip to content