Terapia mutyzmu, lęku i nieśmiałości

Terapia mutyzmu, lęku i nieśmiałości

Czym jest Mutyzm?

 

Są to spotkania indywidualne psychologa z dzieckiem/nastolatkiem. W przypadku braku gotowości dziecka do pozostania samemu na zajęciach, na wizycie mogą być obecni rodzice dziecka

Terapia łączy różne elementy m.in. pracę nad lękiem dziecka, pracę w oparciu o cele, budowanie poczucia własnej wartości dziecka oraz planowanie oddziaływań w różnych sferach funkcjonowania dziecka. W dużej mierze korzystamy z dorobku terapii poznawczo-behawioralnej, formy pomocy dostosowujemy do potrzeb dziecka oraz jego rodziny Nadrzędną wartością dla nas jest nawiązanie bezpiecznej, przyjaznej i opartej na wzajemnym szacunku więzi z dzieckiem. Zalecane jest, aby spotkania odbywały się systematycznie – 1 raz w tygodniu.

Bardzo ważne w terapii mutyzmu, zaburzeń lękowych i nieśmiałości są kompleksowe oddziaływania, więcej TUTAJ.

Dla kogo zalecana jest
terapia Mutyzmu?

Terapia przeznaczona jest dla dzieci/nastolatków z mutyzmem, zaburzeniami lękowymi i nieśmiałością.

Więcej informacji dotyczących wyżej wymienionych zaburzeń TUTAJ.

Korzyści płynące z
terapii Mutyzmu

Dzięki indywidualnej terapii psychologicznej dziecko/nastolatek ma szansę zdobyć pozytywne doświadczenie nawiązania bezpiecznej relacji z dorosłym spoza środowiska rodzinnego. Przy dużym nasileniu lęku ważne jest, aby dziecko małymi krokami, na miarę własnych możliwości pokonywało swoje trudności. Terapia indywidualna stwarza przyjazne, kameralne środowisko wspierające dziecko w rozwijaniu odwagi. Na spotkaniach dziecko/nastolatek rozwija swoje kompetencje społeczno-emocjonalne. Zdobywa wiedzę na temat emocji: dowiaduje się  jakie są mechanizmy powstawania emocji, jakie reakcje fizjologicznych one wywołują w naszym ciele, jaki mają wpływ na zachowanie. Dzieci poznają również i ćwiczą skuteczne sposoby regulowania emocji. Dostrzeganie oraz nazywanie postępów dziecka poprzez pozytywne pochwały buduje jego poczucie wartości oraz wzmacnia wiarę w pokonanie własnych trudności.

Aby ułatwić dzieciom/nastolatkom generalizację zdobytych umiejętności na inne środowiska niezbędna jest współpraca rodziców oraz nauczycieli z terapeutą.

Kontakt
PAKIET DIAGNOSTYCZNO-KONSULTACYJNY

Wczesne postawienie diagnozy oraz dobranie odpowiedniej terapii mają wielki wpływ na zdrowie psychiczne dziecka oraz funkcjonowanie całej rodziny. Uważamy, że kluczowa dla postawienia rzetelnej diagnozy i zaplanowania terapii jest współpraca zespołu złożonego z psychologa dziecięcego, terapeuty rodzinnego oraz lekarza psychiatry dziecięcego.

 

Pakiet diagnostyczno- konsultacyjny przewiduje:

 1. Spotkanie psychologa z rodzicami – omówiony zostanie wypełniony w domu przez rodziców kwestionariusz wywiadu oraz dotychczasowe badania. Psycholog poznaje sytuację dziecka i rodziny. Omówienie przebiegu procesu diagnostyczno- konsultacyjnego.
 2. Spotkanie psychologa z dzieckiem – psycholog dokonuje obserwacji psychologicznej dziecka (rozwój społeczny i emocjonalny).  W sytuacji, gdyby dziecko nie było gotowe na pozostanie samemu, na wizycie mogą być obecni rodzice.
 3. Spotkanie psychologa z rodziną- terapeuta poznaje sytuację dziecka w kontekście rodzinnym. Poznaje potrzeby dziecka i całej rodziny oraz udziela wsparcia.
 4. Wizyta u lekarza psychiatry dziecięcego – diagnoza psychiatryczna.
 5. Analiza funkcjonowania dziecka w sytuacjach społecznych na podstawie materiału filmowego. Jeśli to możliwe prosimy o dostarczenie materiału ukazującego dziecko w sytuacjach społecznych (przedszkole/szkoła, sklep).

Wyniki procesu diagnostyczno-konsultacyjnego

Wynikiem opisanego procesu jest pisemna informacja dla rodziców stworzona przez psychologa. Pisemna informacja zawiera:

 • Diagnozę społeczno- emocjonalną
 • Diagnozę psychiatryczną
 • Zalecenia dla rodziców
 • Zalecenia dla nauczycieli dziecka
 • Rekomendowane formy oddziaływań terapeutycznych

Spotkanie podsumowujące

Pisemną informację dla rodziców wraz z zaleceniami rodzice otrzymują na spotkaniu z psychologiem dziecięcym lub terapeutą rodzinnym. Rodzice otrzymują od specjalistów informację zwrotną na temat funkcjonowania dziecka. Na spotkaniu omówione są dokładnie sposoby wspierania dziecka na terenie domu oraz szkoły.  Po zakończonym procesie diagnozy społeczno – emocjonalnej istnieje możliwość kontynuowania wsparcia w Centrum Terapii Mutyzmu, Nieśmiałości i Lęku.

KONSULTACJE RODZICIELSKIE

Na pierwszą wizytę zapraszamy tylko rodziców dziecka. Umożliwia to przeprowadzenie dokładnego wywiadu, odpowiedzenie na pytania rodziców oraz wyjaśnienie na czym będzie polegała pomoc udzielana dziecku. Przed wizytą prosimy rodziców o wypełnienie Formularza Wywiadu, który jest do pobrania TUTAJ. Prosimy o przyniesienie na wizytę ksero dotychczasowej dokumentacji medycznej/psychologicznej.
Kolejne konsultacje z rodzicami są planowane w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu. Podczas spotkań z rodzicami omawiamy sposoby rozwijania komunikacji dziecka krok po kroku w różnych środowiskach oraz udzielamy wsparcia w kwestiach wychowawczych.

 

 

INDYWIDUALNA TERAPIA DZIECKA/NASTOLATKA

Udzielamy pomocy psychologicznej dzieciom nieśmiałym, z mutyzmem wybiórczym (selektywnym), zaburzeniami lękowymi korzystając z doświadczeń uznanych specjalistów na świecie. W dużej mierze korzystamy z dorobku terapii poznawczo- behawioralnej, formy pomocy dostosowujemy do potrzeb dziecka oraz jego rodziny. Terapia łączy różne elementy m.in. pracę nad lękiem dziecka, pracę w oparciu o cele, budowanie poczucia własnej wartości dziecka oraz planowanie oddziaływań w różnych sferach funkcjonowania dziecka. Nadrzędną wartością dla nas jest nawiązanie bezpiecznej, przyjaznej i opartej na wzajemnym szacunku więzi z dzieckiem. Zalecane jest, aby spotkania odbywały się systematycznie – 1 raz w tygodniu.

 

 

GRUPOWA TERAPIA DZIECKA/NASTOLATKA

Prowadzimy profesjonalną terapię grupową zaburzeń lękowych i nieśmiałości. Zajęcia prowadzone są według innowacyjnej formuły CTM, łączącej starannie wybrane techniki poznawczo – behawioralne wraz z zapewnieniem dzieciom ogromnej porcji dobrej zabawy i relaksacji. Dobór dzieci do grupy terapeutycznej podlega ściśle ustalonym kryteriom CTM, zapewniającym sukces zarówno dla dzieci nieśmiałych jak i dla dzieci z zaburzeniami lękowymi. Terapię grupową prowadzą psycholodzy według autorskich metod CTM, zapewniających skuteczność procesu grupowego. Dzięki umiejętnie zastosowanym technikom dzieci stopniowo dokonują postępu w zakresie komunikacji i budowania relacji z rówieśnikami. Dzieci i rodzice otrzymują realistyczne zadania obejmujące ćwiczenie odwagi w obszarze relacji rodzinnych jak i innych środowiskach.

Program zajęć “W poszukiwaniu odwagi!” został opracowany z myślą o następujących celach:

 • Rozwijanie odwagi
 • Pomoc dziecku w przełamaniu lęków i schematów unikania
 • Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i społecznych
 • Wzmocnienie poczucia własnej wartości dziecka
 • Rozwijanie zdolności radzenia sobie w nowych sytuacjach

Metody prowadzenia zajęć: techniki poznawczo – behawioralne (CBT), bajki terapeutyczne, arteterapia, psychodrama, muzykoterapia, relaksacja, terapia ruchem i tańcem, urządzenia stymulujące zmysły (sala doświadczania świata).

Aktualnie prowadzimy nabór do następujących grup wiekowych:
5-6 lat, 7-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat (kategorie wiekowe mogą się nieznacznie zmienić w zależności od zgłoszeń).

Terapeuci prowadzący: mgr Dorota Czechowicz – psycholog, mgr Jadwiga Ziemba– psycholog

Pora zajęć: piątek popołudniu  (konkretny termin będzie ustalany po zebraniu grupy)
Częstotliwość: raz w tygodniu, oprócz świąt
Czas trwania zajęć: około 4 miesiące (16 zajęć)
Warsztaty dla rodziców: 1 raz w miesiącu
Koszt  terapii grupowej :  80zł za zajęcia (płatne z góry za cały miesiąc) Koszt warsztatu dla rodziców: 50 zł

WAŻNE! Przed rozpoczęciem zajęć grupowych obowiązuje konsultacja z rodzicami umożliwiająca poznanie dziecka i jego sytuacji. W trakcie konsultacji omawiamy również z rodzicem cel pracy i sposoby wzmacniania efektów zajęć w domu rodzinnym. Aby przygotować dziecko na zajęcia grupowe niezbędne jest również spotkanie indywidualne z dzieckiem. Służy ono zbudowaniu poczucia bezpieczeństwa w kontakcie z terapeutą oraz zbadaniu potrzeb dziecka. Okres przygotowania dziecka do zajęć grupowych jest różny. Dzieci nieśmiałe mogą potrzebować tylko jednego spotkania, natomiast dzieci z mutyzmem wybiórczym (selektywnym) lub zaburzeniem lękowym potrzebują zazwyczaj dłuższego okresu przygotowania. Gotowość psychologiczną dziecka do skorzystania z zajęć grupowych ocenia terapeuta prowadzący daną grupę dzieci. Udział dziecka w zajęciach grupowych jako jedynej formie pomocy nie gwarantuje pokonania mutyzmu lub zaburzenia lękowego. Do postępów dziecka znacząco przyczynia się zaangażowanie rodziców: realizacja zadań dla rodziców, udział w warsztatach dla rodziców, udział w konsultacjach dla rodziców, udział w warsztatach i konsultacjach dla rodziców czy prowadzenie adekwatnych oddziaływań na terenie placówek edukacyjnych.

WARSZTATY DLA RODZICÓW

Warsztaty skierowane są dla rodziców dzieci korzystających z terapii w CTM. W trakcie spotkań rodzice mają możliwość doskonalenia swoich kompetencji wychowawczych, uczą się jak wspierać rozwój społeczno-emocjonalny dziecka, pogłębiają rozumienie zaburzeń dziecka w kontekście rodzinnym. Oprócz praktycznej wiedzy rodzice mają możliwość wymiany własnych doświadczeń i mogą być dla siebie nawzajem wsparciem oraz kopalnią refleksji i pomysłów.

 

Czas trwania 60 minut.
Koszt 50zł (łączny koszt dla obojga rodziców lub jednego rodzica)

SZKOLENIE DLA RODZICÓW

Szkolenie „Mutyzm, nieśmiałość i lęk – skuteczne strategie rodzicielskie” skierowane do rodziców dzieci nieśmiałych, z zaburzeniami lękowymi, w tym szczególnie z mutyzmem.

Program:
1. Mutyzm, nieśmiałość i zaburzenia lękowe – różnicowanie. Współwystępowanie zaburzeń.
2. Pomoc w zrozumieniu trudności dziecka. Teoria góry lodowej. Odnajdywanie ukrytych komunikatów oraz mechanizmów wzmacniających i wygaszających objaw.
3. Wspieranie dziecka w pokonywaniu lęku – eksternalizacja, wyrażanie lęku, schody lęku, skale lęku, atrakcyjne systemy żetonowe. Wykorzystanie bajek terapeutycznych i opowiadań.
4. Pomoc dla dzieci w radzeniu sobie z emocjami np. domowy kodeks złości, rozwijanie samodzielności i pewności siebie.
5. Znaczenie systemu rodzinnego – granice, zasoby, modelowanie.
6. Strategie oddziaływań rodzicielskich – burza mózgów, możliwość odpowiedzi na pytania i wątpliwości.

Cele szkolenia:

 • dostarczanie rzetelnej, praktycznej wiedzy na temat nieśmiałości, mutyzmu i zaburzeń lękowych
 • wspieranie rodzica na drodze do zostania najlepszym “terapeutą” dla swojego dziecka
 • rozwijanie kompetencji rodzicielskich
 • rozwijanie umiejętności wspierania rozwoju społecznego i komunikacji dziecka
 • pogłębienie rozumienia dziecka
 • poszerzenie rozumienia objawu dziecka w kontekście rodzinnym
 • wsparcie w radzeniu sobie z własnymi emocjami

Czas trwania 180minut
Koszt 290zł (łączny koszt dla obojga rodziców dziecka lub jednego rodzica)

Dla klientów korzystających z terapii w  CTM Rzeszów koszt wynosi 200 zł/para

ODDZIAŁYWANIE NA TERENIE SZKOŁY/PRZEDSZKOLA

Dodatkowo istnieje możliwość pracy na terenie przedszkola lub szkoły dziecka objętego terapią. Terapeuta obserwuje dziecko w jego środowisku, przeprowadza wywiad z nauczycielami, przekazuje zalecenia. Szczegóły pod numerem telefonu CTM oddział Rzeszów.

Koszt 250zł/60 min na terenie Rzeszowa (poza Rzeszowem dopłata 50zł za każde 10 km dojazdu)

Zespół terapeutów Terapia mutyzmu, lęku i nieśmiałości

Jadwiga Ziemba
Jadwiga Ziemba
Dorota Czechowicz
Dorota Czechowicz

Blog: Terapia mutyzmu, lęku i nieśmiałości

-->
WordPress Lightbox
Skip to content