Terapia Snoezelen – sala Doświadczania Świata

Czym jest terapia Snoezelen?

 

Terapia Snoezelen, czyli terapia wielozmysłowa (znana również jako terapia w Sali Doświadczania Świata) to forma wsparcia rozwoju dzieci poprzez poznawanie przez nie świata zmysłami wzroku, dotyku, słuchu i węchu. Istotnym celem terapii jest praca nad postrzeganiem siebie i otoczenia. Stwarza ona także możliwości odprężenia, relaksu i wyciszenia w przypadku dzieci nadpobudliwych oraz eksplorowania w przypadku dzieci wycofanych, lękowych. Jest dobierana indywidualnie do potrzeb dziecka, aby mogło ono w bezpiecznej, wygodnej przestrzeni budować poczucie własnej wartości i zaufania, zwiększając jednocześnie umiejętności komunikacyjne. Terapia Snoezelen poprzez dostarczanie zróżnicowanych bodźców sensorycznych – m.in. muzyka, efekty świetlne, obrazy i łagodne wibracje – pobudza zmysły do działania, stanowiąc ważny element w procesie rozwoju każdego dziecka. Zajęcia odbywają się w Centrum Terapii Dziecka Sensis w Rzeszowie.

Dla kogo zalecana jest
terapia Snoezelen?

Zajęcia w Sali Doświadczania Świata są w Polsce znane głównie jako metoda stosowana do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, jednak jako terapia wielozmysłowa sprawdza się również u dzieci nadpobudliwych, z zaburzeniami koncentracji uwagi oraz w zaburzeniach lękowych czy zaburzeniach zachowania i emocji. W przypadku dzieci w kryzysie, które przeszły traumę albo mają problemy w domu czy szkole, terapia Snoezelen stanowi doskonałą odskocznię od stresów dnia codziennego i wspomaga ich naturalny rozwój. Z zajęć w Sali Doświadczania Świata korzystają również dzieci zdrowe, by w bezpiecznym otoczeniu rozwijać wrodzoną kreatywność – bez telewizorów, telefonów, ostrych świateł czy dźwięków.

Korzyści płynące z terapii Snoezelen

Terapia Snoezelen oddziałuje pozytywnie na deficyty zmysłowe, fizyczne i poznawcze, umożliwiając stymulację lub odprężenie. W efekcie terapia:

  • zwiększa aktywność i motywację dziecka do poznawania,
  • zwiększa chęć do nawiązywania kontaktu,
  • motywuje do podejmowania aktywności,
  • wywołuje zadowolenie i poczucie bezpieczeństwa, ułatwia pokonywanie lęków,
  • zwiększa wrażliwość,
  • poprawia orientację w przestrzeni oraz ułożeniu ciała,
  • poprawia koncentrację, rozwija spostrzegawczość, uwagę i pamięć sensoryczną,
  • wpływa ogółem na rozwój emocjonalny, społeczny, ruchowy i poznawczy.

Terapia
Snoezelen

Indywidualna terapia Snoezelen

W indywidualnych zajęciach terapii Snoezelen uczestniczy wyłącznie pacjent i terapeuta. Rolą specjalisty jest przede wszystkim towarzyszenie, wspieranie i współodczuwanie wraz z dzieckiem doznań, płynących z narządów zmysłów małego pacjenta.
Indywidualna terapia Snoezelen pozwala dziecku na budowanie poczucia bezpieczeństwa, poczucia własnej wartości oraz pewności siebie w atmosferze akceptacji i ciepła. Terapia wielozmysłowa działa na uczestnika kojąco i umożliwia odczuwanie „tu i teraz” – dosłownie – wszystkimi zmysłami.

Podczas indywidualnej procedury terapii Snoezelen, dziecko jest odprężone, zadowolone i odczuwa poczucie sprawstwa oraz radości. Skoncentrowanie się terapeuty na pacjencie skutkuje również poprawą umiejętności komunikacyjnych dziecka oraz doskonali w nim zdolność nawiązywania zdrowych relacji. Unikalne podejście terapeuty do pacjenta owocuje również sprawnym podążaniem za jego potrzebami i aktualnymi problemami.  Nie zapominajmy bowiem, że terapia Snoezelen dostarcza nie tylko wrażeń zmysłowych, ale również wyobrażeniowych.

Indywidualna terapia wielozmysłowa Snoezelen poszerza świat osób niepełnosprawnych, pobudzając centralny układ nerwowy pacjenta. Potrafi zainteresować otaczającą rzeczywistością nawet dzieci bardzo zamknięte w sobie i unikające kontaktu. Wszystko to odbywa się w przyjaznej atmosferze zrozumienia.

 

Grupowa terapia Snoezelen

Terapia Snoezelen może odbywać się również grupowo. Dzięki takiej procedurze przeprowadzania terapii Snoezelen jej uczestnicy mogą doskonalić zdolność współodczuwania różnych wrażeń wraz z innymi. Ogromnym plusem takiej formy pracy jest fakt, że uczestnicy systematycznie otwierają się również na inne sposoby komunikacji i dzielenia się swoimi emocjami. Spontanicznie sami do tego dążą. Mogą pokonywać swoje lęki i rozwiewać wątpliwości pod okiem terapeuty, w obecności innych osób, które uczestnicząc we wspólnej terapii, stają się dziecku bliższe. To bardzo wzmacnia poczucie sprawstwa i poczucie własnej wartości każdego dziecka.

W trakcie grupowej terapii Snoezelen uczestnicy rozwijają także swoją uwagę i koncentrację na bodźcach zmysłowych, uczą się również współdziałania i współpracy z innymi. Ponadto, taka forma terapii daje im możliwość przyzwyczajania się do czyjejś obecności w ich otoczeniu. W efekcie tego dużo łatwiej jest im później, w codziennym życiu, oswajać się z towarzystwem innych osób. Niejednokrotnie mamy przyjemność obserwować, jak Sala Doświadczania Świata buduje w naszych uczestnikach zaufanie do innych ludzi i świata, którego niekiedy bardzo im brakuje.

W tak przygotowanych, przyjaznych warunkach uczestnicy grupowej terapii wielozmysłowej mogą bez przeszkód uczyć się nawiązywania relacji międzyludzkich oraz stawiać pierwsze kroki w doświadczaniu siebie podczas wielu różnych sytuacji.

Istnieje naprawdę wiele powodów, dla których powinniśmy doceniać, jak duże efekty może uczynić pacjent, który uczęszcza na grupową terapię wielozmysłową. Sala Doświadczania Świata nosi taką nazwę nie bez powodu, bowiem pozwala uczestnikom na niezakłócone i autentyczne doświadczanie siebie, swojego ciała oraz otaczającej rzeczywistości.

 

SPEKTAKLE POLISENSORYCZNE

Spektakl polisensoryczny to pokaz pełnych możliwości Sali Doświadczenia Świata! Zajęcia odbywające się w ramach jednego z trzech dostępnych scenariuszy (Podwodny Świat, Kosmos, Wiosna) to fascynująca przygoda prowadząca dziecko przez świat dźwięków, pokazy świetlne oraz doznania smakowe, zapachowe i dotykowe! Pojawiające się stopniowo kolejne bodźce zmysłowe oraz rekwizyty pozwalają na harmonijne oraz dynamiczne poznawanie zaplanowanych atrakcji. Wprowadzanym kolejno nowym aktywnościom towarzyszy zmiana muzyki, oświetlenia oraz kolorów, dzięki czemu dziecko z pewnością nie będzie narzekało na nudę! Prowadzący zajęcia specjaliści dynamicznie reagują na działania podejmowane przez najmłodszych oraz wykorzystują cały potencjał naszej Sali Doświadczenia Świata – kule świetlne, wodne tuby, kolorowe światła oraz dywan multimedialny pozwalający dzieciom na aktywny ruch poprzez ćwiczenia, gry, dźwięki i obrazy. Przygotowany przez nas spektakl polisensoryczny to coś więcej, niż zwykła rozrywka – to precyzyjnie zaplanowana i wyreżyserowana przygoda, która pozwoli każdemu dziecku doświadczyć niezapomnianych przeżyć.

Kontakt

Zespół terapeutów Terapia Snoezelen – sala Doświadczania Świata

Magdalena Wdowik
Magdalena Wdowik

Blog: Terapia Snoezelen – sala Doświadczania Świata

WordPress Lightbox
Skip to content