Trening słuchowy Johansen , Neuroflow-m

Słuchowa rehabilitacja dziecięca

Terapia i trening słuchowy są sposobem na poprawę jakości życia dziecka, u którego występują zaburzenia słuchu oraz wsparciem w terapii dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej, spektrum autyzmu czy ADHD. Odpowiednio dobrane ćwiczenia pozwalają na rozwijanie umiejętności związanych z zapamiętywaniem i koncentracją.

Terapia słuchowa
Johansena?

Czym jest terapia słuchowa Johansena?

Terapia słuchowa Johansena, czyli Indywidualna Stymulacja Słuchowa (IAS) jest profesjonalnym treningiem słuchowym realizowanym w warunkach domowych. Oczywiście, niezbędny jest wcześniejszy szczegółowy wywiad i diagnoza, która odbywa się w odpowiednim ośrodku.

Następnie, na specjalnie do tego stworzonym syntezatorze komponuje się trening słuchowy. Składa się on z indywidualnie dobranych utworów muzycznych (obejmujących różne częstotliwości), które uczestnik treningu otrzymuje nagrane na nośniku pamięci (najczęściej płycie CD). Jego zadaniem jest codziennie odsłuchiwać przygotowane nagranie przez 10 minut.

Różne częstotliwości nagranej i odtwarzanej codziennie muzyki stymulują i tym samym poprawiają funkcjonowanie uwagi słuchowej u uczestnika treningu.

 

Korzyści płynące z zastosowania terapii słuchowej Johansena

Najważniejszą – również dla rodziców – korzyścią płynącą z zastosowania terapii Johansena, jest jej skuteczność. Terapia u dzieci i młodzieży trwa około 9-10 miesięcy, jest jednak łagodną formą oddziaływania terapeutycznego, które rzeczywiście jest efektywne.

Dzięki treningowi dziecko rozwija zdolność utrzymywania uwagi i koncentracji na wypowiedziach ustnych. Ponadto, program Johansena poprawia artykulacje, koordynuje ruchy ciała, rozwija motorykę i poprawia napięcie mięśniowe. Rozwija także rozumienie mowy oraz wspiera naukę czytania.

Warto dodać, że trening słuchowy Johansena wymaga od uczestnika posiadania tylko słuchawek i odtwarzacza muzycznego. Jest to więc dość ekonomiczna metoda terapii. Terapia nie jest też pracochłonna, bo dziecko dostaje zalecenie, by codziennie odsłuchiwało nagranie tylko przez 10 minut. Z naszych doświadczeń wynika, że w zachęcaniu dziecka do systematycznej terapii skuteczne okazują się tablice motywacyjne.

 

Kiedy warto skorzystać z terapii słuchowej Johansena?

Indywidualna Stymulacja Słuchowa (IAS) została stworzona z myślą o dzieciach, które doświadczają trudności w przetwarzaniu słuchowym, a w konsekwencji w prawidłowym różnicowaniu dźwięków i określaniu ich lokalizacji. Często przejawia się to zaburzeniami w zakresie rozwoju mowy, utrudnieniami w nauce czytania i prawidłowej artykulacji, a także problemami z formułowaniem własnych wypowiedzi.

Trening Johansena będzie szczególnie korzystny dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, dysleksją, zaburzeniami koncentracji, percepcji słuchowej oraz koncentracji. Skorzystają z niego również mali pacjenci z ADHD lub autyzmem, zespołem Aspergera, porażeniem dziecięcym i zespołem Downa. W praktyce polecamy go także dzieciom, które doświadczają trudności w zapamiętywaniu i rozumieniu naszych poleceń czy instrukcji.

Problemy z centralnym przetwarzaniem słuchowym mogą mieć też dzieci po urazach głowy lub doświadczające często zapalenia ucha środkowego i sączkowania uszu. Trening słuchowy Johansena poleca się również wcześniakom oraz dzieciom, które doznały niedotlenienia podczas porodu – jeśli oczywiście takowego potrzebują.

 

Jak przebiega trening słuchowy Johansena?

Pierwszym etapem jest wnikliwa diagnoza i wywiad z rodzicami oraz z dzieckiem. Ponadto, dziecko jest poddawane badaniu audiometrii tonalnej oraz testom mowy utrudnionej. Na podstawie wszystkich zebranych informacji przygotowana zostaje ścieżka dźwiękowa, której od tej pory mały pacjent ma za zadanie słuchać codziennie przez 10 minut. Otrzymuje również zalecenia dotyczące realizacji treningu.

Aby kontrolować proces stymulacji słuchowej i jego efekty, w zależności od wieku dziecka, co 4-8 tygodni odbywają się wizyty kontrolne. Wtedy również dziecko dostaje kolejne płyty, zmodyfikowane pod kątem postępów, jakie poczyniło.

Kontakt

Terapia
Neuroflow

Czym jest trening słuchowy Neuroflow?

Trening słuchowy Neuroflow to interaktywne ćwiczenia wyższych funkcji słuchowych. Składają się one z wielu modułów, dostosowanych do potrzeb, jakie występują przy konkretnych trudnościach z przetwarzaniem słuchowym u dziecka.

Aktywny trening słuchowy Neuroflow dostosowuje się do możliwości i tempa dziecka. To zadanie terapeuty, który po szczegółowej diagnozie układa plan treningowy dla dziecka. Mały pacjent wykonuje ćwiczenia w domu pod okiem rodzica lub w gabinecie.

 

Korzyści płynące z zastosowania treningu słuchowego Neuroflow

Neuroflow wydłuża pamięć słuchową, rozwija mowę i prawidłową artykulację. Wykształca w dziecku umiejętność utrzymania uwagi (np. na głosie nauczyciela) pomimo występowania dystraktorów, a także podzielność uwagi (np. słuchanie i pisanie) niezbędną dziecku zarówno podczas nauki, jak i w dorosłym życiu.

Interaktywne ćwiczenia Neuroflow usprawniają różnicowanie dźwięków mowy, co ma fundamentalny wpływ na naukę czytania i pisania. Korzyścią płynącą z zastosowania treningu słuchowego Neuroflow jest coś więcej niż zdolności umysłowe – jest to wyższa samoocena dziecka, które czuje się bardziej komfortowo, a tym samym obniżenie poziomu stresu, którego do tej pory tak często doświadczało.

 

Kiedy warto skorzystać z treningu słuchowego Neuroflow?

Warto by z treningu słuchowego Neuroflow korzystały dzieci, które mają trudności z pisaniem, czytaniem i nauką języków obcych. Jeśli podczas szumu czy gwaru, mają problem ze zrozumieniem mowy lub kiedy nie rozumieją długich i złożonych poleceń słownych.

Trening Neuroflow znajdzie również zastosowanie u dzieci, które mają stwierdzone APD, czyli Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego.

 

Jak wyglądają ćwiczenia treningu słuchowego Neuroflow?

Są one dopasowywane w zależności od trudności, jakich doświadcza dziecko – czy są to zaburzenia słyszenia na poziomie fonologicznym, zaburzenia uwagi słuchowej i słyszenia w hałasie czy może zaburzenia integracji.

Dziecko rozwiązuje specjalnie dobrane dla niego zadania na komputerze, przy użyciu słuchawek stereofonicznych.

Przykładowe zadanie może polegać na tym, by dziecko najpierw wysłuchało opowiadania, a później odpowiedziało na pytania dotyczące wysłuchanego tekstu. Odbywają się również wspólne zajęcia, kiedy dziecko rozmawia z rodzicem na temat usłyszanych treści. W ten sposób poprawia również swoje umiejętności komunikacyjne.

Kontakt

Treningi słuchowe - czy warto?

Oczywiście! Jak mówi stare powiedzenie: „Trening czyni mistrza” i nie inaczej jest wówczas, gdy decydujemy się na ćwiczenie umiejętności z zakresu przetwarzania słuchowego oraz rehabilitacji słuchu. Bez względu na to w jakim punkcie rozpoczynamy pracę ze słuchem (jakie ograniczenia posiada dziecko) trening słuchowy zawsze przynosi pozytywne efekty, które polepszają jego codzienne funkcjonowanie.

Zapraszamy na konsultację specjalistyczną do Centrum Terapii Dziecka SENSIS w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 10.

Zespół terapeutów Trening słuchowy Johansen , Neuroflow-m

Magdalena Wdowik
Magdalena Wdowik

Blog: Trening słuchowy Johansen , Neuroflow-m

WordPress Lightbox
Skip to content