Terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju

Terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju

terapia dzieci i młodzieży - sensis.rzeszow.pl

Każde dziecko rozwija się w swoim tempie. Jedne dzieci szybciej, inne nieco wolniej. Ważne jest jednak, by wychwycić u dziecka te zachowania, które mogą okazać się zwiastunami zaburzenia. Zastanawiasz się, jak wygląda terapia dzieci i młodzieży? Nie wiesz czym są zaburzenia rozwoju?  A może niepokoi Cię rozwój Twojego dziecka? W poniższym artykule zebraliśmy najważniejsze informacje, które mogą okazać się przydatne przed pierwszą wizytą. Zapraszamy do lektury.

Terapia dzieci i młodzieży – niepokojące sygnały

Jeśli rozwój pociechy budzi niepokój, można podejrzewać występowanie u niej całościowych zaburzeń rozwojowych. Niepokojące zachowania, czyli jakie? To przede wszystkim powtarzanie określonych, pozbawionych funkcjonalności ruchów, schematyczność w zabawie, nieumiejętność naśladowania. Rodziców powinna także zaniepokoić nieumiejętność adaptacji dziecka. Mowa tu głównie o różnorodnych zmianach, a co za tym idzie niechęcią dziecka do ich wprowadzania. W zachowaniu naszego dziecka powinna nas zaniepokoić trudność w nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji społecznych. Dodatkowo jeśli nasze dziecko unika kontaktu fizycznego i ma trudności w rozwoju mowy, jest wrażliwe sensorycznie – to sygnały te powinny nas skłonić do wizyty u specjalisty. Może się okazać, że będzie potrzebna terapia dzieci i młodzieży.

Całościowe zaburzenia rozwojowe

Całościowe zaburzenia rozwojowe diagnozowane są przeważnie u dzieci, które nie ukończyły trzeciego roku życia. Diagnozę taką stawia psychiatra dziecięcy wspólnie z psychologiem. Na jakiej podstawie się ją stawia? Na postawie poszerzonego wywiadu z rodzicami i obserwacji dziecka. Do całościowych zaburzeń rozwoju zalicza się m.in. zespół Retta, Aspergera, autyzm, a także dziecięce zaburzenia dezintegracyjne.

Terapia dzieci i młodzieży a zaburzenia dezintegracyjne

Zespół Hellera, czyli dziecięce zaburzenia dezintegracyjne, to głębokie zaburzenia rozwojowe. Do ok. 4 r.ż dziecko rozwija się prawidłowo. Później zaś następuje utrata zarówno umiejętności komunikacyjnych, adaptacyjnych, jak i społecznych. Zanik tych umiejętności następuje zazwyczaj w ciągu kilku miesięcy. Dziecko dotknięte tym zaburzeniem może ławie popadać w gniew, nie interesować się otaczającym go światem, być lękliwe, a także mogą pojawić się stereotypowe ruchy. Może nastąpić również całkowity zanik mowy i rozumienia. Czasem może również dojść do znacznego obniżenia zdolności intelektualnych dziecka.

Zespół Retta – charakterystyka zaburzenia

Zespół Retta jest neurologicznym zaburzeniem rozwoju. Jest on uwarunkowany genetycznie i sprzężony z płcią. Pierwsze objawy pojawiają się pomiędzy 6. A 18. miesiącem życia. Dziecko, którego rozwój do tej pory przebiegał prawidłowo staje się osowiałe, przestają go interesować zabawki, jego kontakt z otoczeniem zostaje utracony. Wzrost główki dziecka zostaje zahamowany. Dziecko takie staje się krzykliwe i płaczliwe, szczególnie w nocy. u dziecka w kolejnym etapie następuje regres. Dotyczy on umiejętności, które pociecha zdążyła nabyć. Dziecko nie potrafi chwytać i łapać przedmiotów w rączki. Maluch traci także zdolność do uśmiechania się, posługiwania mową, nie utrzymuje kontaktu wzrokowego. W kolejnych etapach mogą wystąpić także hiperwentylacje, drgawki, ataki padaczki.

Jak wygląda terapia dzieci i młodzieży?

Zastanawiasz się, jak wygląda terapia dzieci i młodzieży? Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że każda terapia jest ustalana indywidualnie do danego dziecka. Bierze się w niej pod uwagę kilka istotnych czynników. W ich skład wchodzą m.in. wiek, stan zdrowia, rodzaj, a także głębokość zaburzenia. W terapii należy również uwzględnić podatność pacjenta na oddziaływania terapeutyczne. U dzieci i młodzieży ze zdiagnozowanymi całościowymi zaburzeniami rozwoju stosuje się m.in. terapię logopedyczną, elementy integracji sensorycznej, psychoedukację rodziców/opiekunów.

Terapia dzieci i młodzieży – zapisz swoje dziecko na terapię

Jeśli Twoje dziecko ma zdiagnozowane całościowe zaburzenia rozwojowe, powinno jak najszybciej rozpocząć terapię. Ważne jest, by była ona prowadzona jak najwcześniej, a także była systematyczna. Tylko taka terapia dzieci i młodzieży może przynieść oczekiwane rezultaty. Dlatego też nie zwlekaj i zapisz swoją pociechę na terapię do naszych specjalistów. Zadzwoń i umów się na dogodny termin.

WordPress Lightbox
Skip to content