Jak wygląda terapia SI w praktyce?

Jak wygląda terapia SI w praktyce?

terapia si - sensis.rzeszow.pl

Czym jest integracja sensoryczna? To nic innego, jak właściwa organizacja bodźców pochodzących z narządów zmysłów  człowieka. Często zdarza się, że owa integracja sensoryczna nie przebiega prawidłowo – wówczas mówimy o jej zaburzeniu. Więcej na ten temat pisaliśmy w naszym artykule. Zachęcamy do lektury. Dzieciom ze zdiagnozowanymi zaburzeniami integracji sensorycznej zalecana jest terapia SI.  Ma ona na celu przywrócenie prawidłowej integracji bodźców. Zastanawiasz się jak wygląda ona w praktyce? Odpowiedź znajdziesz w poniższym artykule.

Terapia SI w praktyce

W prowadzeniu terapii SI ważne jest, by miała ona formę zabawy. Dzięki temu dziecko naturalnie wejdzie w trudny proces terapeutyczny. Tym samym chętnie będzie wykonywało ćwiczenia, które wpłyną na poprawę integracji bodźców pochodzących ze zmysłów. Z jakich narzędzi korzysta specjalista? Terapia SI opiera się na łatwo dostępnych przedmiotach. Wśród nich wyróżnić można np. basen z kuleczkami. Dzięki jego wykorzystaniu dziecko ma możliwość ćwiczyć motorykę dużą. Terapeuci wykorzystują również do pracy z dziećmi światło. Jego zadaniem jest stymulowanie zmysłów. Ponadto specjaliści korzystają z różnorodnych drabinek do wspinaczki, materacy, piłek sensorycznych, piasku kinetycznego.

Gdzie prowadzi się terapię SI?

Terapia SI prowadzona jest w specjalnie przystosowanych do tego pomieszczeniach. Aranżuje się sale w taki sposób, by posiadały wszystkie niezbędne do terapii akcesoria. Bardzo często zdarza się, że tzw. sale polisensoryczne tworzone są również w przedszkolach, szkołach lub placówkach psychologiczno – pedagogicznych. Również w domowym zaciszu można stworzyć dziecku warunki do kontynuowania terapii integracji sensorycznej. Warto pamiętać o tym, że terapia SI powinna rozpocząć się na wczesnym etapie życia dziecka. Pozwoli to na uzyskanie lepszych rezultatów.

Kto powinien skorzystać z terapii integracji sensorycznej?

Jak już wspominaliśmy, terapia SI zalecana jest w zaburzeniach przetwarzania sensorycznego, czyli zaburzeń SI. Dlaczego jest to tak ważne? Każde dziecko w sposób indywidualny doświadcza owych zaburzeń. Im bardziej precyzyjna diagnoza, tym skuteczniej specjalista dobierze metody oddziaływania. Zastanawiasz się, jakie zaburzenia/schorzenia/dysfunkcje mogą predysponować dziecko do udziału w terapii SI? Wśród nich można wymienić: zaburzenia ze spektrum autyzmu, mózgowe porażenie, trudności w koncentracji, ADHD, zespół Downa, dyspraksję, opóźniony rozwój mowy, niski lub wysoki poziom aktywności, nadmierna wrażliwość (wzrokowa, czuciowa, słuchowa, ruchowa), zaburzenia koordynacji wzrokowo – ruchowej, trudności w nauce (m.in. odwracanie liter, pomijanie linijek przy przepisywaniu). Z terapii integracji sensorycznej mogą skorzystać rowie dzieci, które borykają się z trudnościami w zakresie motoryki dużej oraz małej (np. trudności w trzymaniu ołówka, wycinaniu, nieodpowiednia pozycja podczas siedzenia przy biurku). Terapia SI wspomaga również funkcje poznawcze. 

Terapia SI – czekamy właśnie na Twoje dziecko!

Poznałaś już, jak wygląda terapia SI w praktyce. W naszym artykule przytoczyliśmy również zaburzenia oraz schorzenia, które mogą wskazywać na potrzebę uczęszczania dziecka na terapię integracji sensorycznej. Jeśli masz pytania lub chciałabyś zapisać swoje dziecko na zajęcia, zadzwoń do nas. Nasi specjaliści przeprowadzą szczegółową diagnozę oraz poprowadzą terapię. Odpowiedzą również na wszystkie nurtujące Cię pytania i rozwieją wszelkie wątpliwości. Zadzwoń i umów się na pierwszą wizytę już dziś!

WordPress Lightbox
Skip to content