fbpx


Zapraszamy na warsztaty grupowe wspierające dzieci w wypracowywaniu dobrych nawyków uczenia się i przygotowujące je do rozpoczęcia nauki w szkole. Zajęcia sprawią, że nauka stanie się dla dziecka przygodą, a nie przykrym obowiązkiem, co zapewni mu sukces w szkole. W ramach spotkań realizowana jest Diagnoza Gotowości Szkolnej.

Gotowość szkolna oznacza, że dziecko osiągnęło sprawność fizyczną, intelektualną i emocjonalno-społeczną, która pozwala sprostać wymaganiom stawianym przez nowe środowisko, jakim jest szkoła. Dla rodzica rozpoczęcie szkoły przez jego dziecko to bardzo ważne wydarzenie związane z nadziejami, ale również obawami o to, czy nasza pociecha sobie poradzi. Aby zapobiec sytuacjom, w których Twoje dziecko na starcie z edukacją doświadczy porażki czy niepowodzeń, zachęcamy do zapisania je na zajęcia, które pozwolą:

  • Rozwinąć umiejętność przyswajania nowych pojęć
  • Przygotować się do nauki pisania i czytania
  • Wzmocnić koncentrację uwagi i rozwinąć trening pamięciowy
  • Rozwinąć umiejętność wypowiadania się
  • Nauczyć wytrwałości i wykonywania zadań według poleceń
  • Rozwinąć koordynację wzrokowo-ruchową (ćwiczenia usprawniające dłoń i palce przygotowujące do nauki pisania, przyjmowanie prawidłowej postawy siedzącej, wspomaganie motoryki małej i sprawności manualnej)
  • Rozwinąć dojrzałość emocjonalną potrzebną do radzenia sobie z trudnościami szkolnymi
  • Ukształtować postawę społeczną i współpracę w grupie rówieśniczej poprzez zabawę

Wiemy, że każde dziecko jest wyjątkowe, a dzieci między sobą różnią się zarówno charakterem, sprawnością fizyczną i intelektualną, dlatego łącząc to wszystko z wymaganiami szkoły stworzyliśmy cykl zajęć, które pozwolą na wspólne zaplanowanie oraz zapewnienie odpowiedniego wsparcia i przygotowania dziecka do nauki.

Zapraszamy dzieci w wieku 5-6 lat. 
Warsztaty obejmują też dzieci 7-letnie, które od września rozpoczynają szkołę.
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i można je rozpocząć w każdym momencie.
Trwają 60 minut.
Jeden cykl warsztatów to 10 spotkań.
Koszt jednego spotkania: 50 zł
Udział w zajęciach płatny jest w odstępach miesięcznych.
W przypadku nieobecności dziecka opłata nie jest zwracana.
Dodatkowo udział w warsztatach poprzedzony jest DARMOWĄ konsultacją indywidualną. 
Efekty uzyskane w trakcie warsztatów również omawiane są z rodzicem w trakcie DARMOWEJ konsultacji.