fbpx

 

 

 

 

 

 

 

 

SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW

„SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW”- kurs dla profesjonalistów (pedagogów i psychologów.

Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat uprawniający do prowadzenia zajęć grupowych

CZĘŚĆ 1 – RELACJA I DIALOG

Szkolenie skierowane jest do:

Profesjonalistów zajmujących się pracą z rodzicami –pedagogów i psychologów pracujących w szkołach, poradniach psychologiczno – pedagogicznych, poradniach niepublicznych, gabinetach prywatnych.

Osoba prowadząca: mgr Iwona Masłowska, psycholog, psychoterapeutka, trener programu “Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” w woj. podkarpackim

Forma:

Zajęcia mają charakter warsztatów psychologicznych, przygotowujących uczestników do prowadzenia zajęć grupowych z rodzicami, wychowawcami, nauczycielami oraz poszerzających umiejętności pracy psychoedukacyjnej w kontekście indywidualnym. Składają się z krótkich omówień i wprowadzeń tematycznych, a przede wszystkim z ćwiczeń, dramy, debaty. Cennym elementem uczącym jest wymiana doświadczeń między uczestnikami. Spotkania odbywają się w grupach nie większych niż 15 osób.

Standardy:

Program Szkoła dla Rodziców i Wychowawców jest programem profilaktyki uniwersalnej ukierunkowanym na przeciwdziałanie zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży oraz podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców i nauczycieli. Adresowany do dorosłych.

Realizacja:

  • 40 godzin dydaktycznych;
  • liczebność grupy 12-15 osób;
  • warsztatowe metody pracy;
  • zalecane prowadzenie przez dwie osoby.
  • Zaświadczenie może otrzymać osoba, która uczestniczyła we wszystkich zajęciach. Tylko w uzasadnionych przypadkach może to być obecność na 80% zajęć.

Program szkolenia:

  1. Rola rodziny w profilaktyce zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży.
  2. Dialog, jako podstawa budowania relacji międzyludzkich i wychowania.
  3. Postawy rodziców a najważniejsze potrzeby psychiczne dziecka.
  4. Zasady, normy, wartości, ograniczenia, jako niezbędny warunek wychowania.
  5. Uczucia, ich rola; umiejętność rozpoznawania, nazywania i radzenia sobie z uczuciami. Akceptacja uczuć a korekta zachowań.
  6. Współdziałanie i współpraca zamiast nakazów, zakazów i innych form przymusu.
  7. Wychowanie do samodyscypliny przez stosowanie konsekwencji (zamiast karania).
  8. Rozwiązywanie sytuacji problemowych i konfliktów.
  9. Wspieranie dziecka w procesie usamodzielniania się.
  10. Toksyczna funkcja etykietowania, przypisywania ról.
  11. Konstruktywna pochwała, jako najistotniejszy czynnik budowania realnej samooceny.

Materiały dla uczestników szkolenia:

  1. J. Sakowska Szkoła dla rodziców i wychowawców. Część I. Materiały dla prowadzących zajęcia.
  2. Seria zeszytów metodycznych w formie pdf.
  3. Wybrane elementy materiałów do zajęć warsztatowych pt „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały” A. Faber, E. Mazlish

Szkolenie profesjonalistów obejmuje 40 godzin dydaktycznych

Zapisy telefoniczne środa – piątek 18:00 – 20:00 pod numerem 515199750 mgr Iwona Masłowska

Potwierdzeniem uczestnictwa jest dokonanie wpłaty na rachunek organizatora

Centrum Terapii Dziecka SENSIS

81 1140 2004 0000 3402 7790 5164

W tytule prosimy wpisać: Imię i Nazwisko oraz Szkoła dla Rodziców i Wychowawców część 1

Dodatkowe Informacje na temat szkolenia można znaleźć na stronie STOWARZYSZENIE SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW.