fbpx

 

 

 

 

 

 

 

 

JESTEM GOTOWY DO SZKOŁY
Zapraszamy na warsztaty grupowe wspierające dzieci w wypracowywaniu dobrych nawyków uczenia się i przygotowujące je do rozpoczęcia nauki w szkole. Zajęcia sprawią, że nauka stanie się dla dziecka przygodą, a nie przykrym obowiązkiem, co zapewni mu sukces w szkole. W ramach spotkań realizowana jest Diagnoza Gotowości Szkolnej.

Gotowość szkolna oznacza, że dziecko osiągnęło sprawność fizyczną, intelektualną i emocjonalno-społeczną, która pozwala sprostać wymaganiom stawianym przez nowe środowisko, jakim jest szkoła. Dla rodzica rozpoczęcie szkoły przez jego dziecko to bardzo ważne wydarzenie związane z nadziejami, ale również obawami o to, czy nasza pociecha sobie poradzi. Aby zapobiec sytuacjom, w których Twoje dziecko na starcie z edukacją doświadczy porażki czy niepowodzeń, zachęcamy do zapisania je na zajęcia, które pozwolą:

 • Rozwinąć umiejętność przyswajania nowych pojęć
 • Przygotować się do nauki pisania i czytania
 • Wzmocnić koncentrację uwagi i rozwinąć trening pamięciowy
 • Rozwinąć umiejętność wypowiadania się
 • Nauczyć wytrwałości i wykonywania zadań według poleceń
 • Rozwinąć koordynację wzrokowo-ruchową (ćwiczenia usprawniające dłoń i palce przygotowujące do nauki pisania, przyjmowanie prawidłowej postawy siedzącej, wspomaganie motoryki małej i sprawności manualnej)
 • Rozwinąć dojrzałość emocjonalną potrzebną do radzenia sobie z trudnościami szkolnymi
 • Ukształtować postawę społeczną i współpracę w grupie rówieśniczej poprzez zabawę

Wiemy, że każde dziecko jest wyjątkowe, a dzieci między sobą różnią się zarówno charakterem, sprawnością fizyczną i intelektualną, dlatego łącząc to wszystko z wymaganiami szkoły stworzyliśmy cykl zajęć, które pozwolą na wspólne zaplanowanie oraz zapewnienie odpowiedniego wsparcia i przygotowania dziecka do nauki.

Zapraszamy dzieci w wieku 5-6 lat
Warsztaty obejmują też dzieci 7-letnie, które od września rozpoczynają szkołę.
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i można je rozpocząć w każdym momencie.
Trwają 60 minut.
Jeden cykl warsztatów to 14 spotkań.
Koszt jednego spotkania: 50 zł

Udział w zajęciach płatny jest w odstępach miesięcznych.
W przypadku nieobecności dziecka opłata nie jest zwracana.
Dodatkowo udział w warsztatach poprzedzony jest DARMOWĄ konsultacją indywidualną. 
Efekty uzyskane w trakcie warsztatów również omawiane są z rodzicem w trakcie DARMOWEJ konsultacji.

 

CHCĘ WZMOCNIĆ PEWNOŚĆ SIEBIE

Łapiemy wiatr w żagle!

Podczas realizowanych warsztatów wspieramy dzieci i nastolatki, borykające się z obniżonym poczuciem własnej wartości.  Pomagamy im dostrzegać ich własne mocne strony oraz motywujemy do rozwijania własnego potencjału.

Zajęcia skierowane są do dzieci i nastolatków z niską samooceną,  wycofanych, uległych, ze słabą ekspresją własnych emocji i potrzeb.

Celem  zajęć jest urealnienie samooceny  dziecka poprzez dostrzeganie nie tylko swoich wad, ale również zalet. 

W kameralnym środowisku poprzez zabawę, gry, dramę, relaksację oraz techniki poznawczo-behawioralne dzieci będą uczyły się radzenia sobie z emocjami oraz rozwijały pozytywne myślenie. Na miarę własnych możliwości będą zachęcane do pokonywania własnych trudności. Będą mogły zobaczyć, że inni również przeżywają podobne problemy i starają się z nimi zmierzyć oraz będą mogły doświadczyć wspierającej mocy grupy.

W trakcie zajęć dzieci będą mogły:

 • wzmocnić poczucie własnej wartości
 • nawiązać relacje z rówieśnikami
 • nauczyć się asertywnie komunikować swoje emocje i potrzeby
 • rozwijać empatię
 • pokonywać swoje słabości

Uwaga! 
Uczestnictwo w grupie musi być poprzedzone konsultacjami z rodzicami dziecka. Dzięki temu spotkaniu terapeuta będzie mógł uzyskać szczegółowe informacje dotyczące tego, jak dziecko funkcjonuje w środowisku rodzinnym i pozadomowym. Pozwoli to na lepsze dostosowanie programu zajęć do potrzeb dziecka. 

W określonych przypadkach uwzględniamy również 1-2 spotkania indywidualne z dzieckiem. Mają one na celu zbudowanie poczucia bezpieczeństwa w relacji z terapeutą, jak również ocenę jego gotowości do uczestnictwa w zajęciach grupowych.

Zapraszamy dzieci z pięciu grup wiekowych: 5-6, 7-8, 9-10, 11-12, 13-14 lat. 
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i można je rozpocząć w każdym momencie.
Trwają 60 minut.
Jeden cykl warsztatów to 14 spotkań.
Koszt jednego spotkania 60 zł.

Udział w zajęciach płatny jest w odstępach miesięcznych.
W przypadku nieobecności dziecka opłata nie jest zwracana.
Dodatkowo udział w warsztatach poprzedzony jest DARMOWĄ konsultacją indywidualną. 
Efekty uzyskane w trakcie warsztatów również omawiane są z rodzicem w trakcie DARMOWEJ konsultacji.

 

W KRZYWYM ZWIERCIADLE
Dorastająca młodzież staje się bardziej świadoma swojego ciała oraz coraz większą uwagę przywiązuje do swojego wyglądu zewnętrznego. Dążenie do jego poprawy wiąże się niekiedy z decyzją zmian nawyków żywieniowych. Nieodpowiednie podejście do tej kwestii może grozić zaburzeniami odżywiania. Aby temu zapobiec przygotowaliśmy warsztaty, które pomogą zaakceptować własny wygląd oraz pozwolą przywrócić lub nabyć prawidłowe nawyki żywieniowe.

Adresatami warsztatów są dzieci i młodzież szkolna, u której obraz oraz stosunek do własnego ciała wpływa na codzienne funkcjonowanie, co przejawia się zwłaszcza nadmierną koncentracją na jedzeniu oraz stosowaniem ryzykownych diet. Podczas trwania zajęć uczestnicy przywrócą lub nabędą na nowo prawidłowe nawyki żywieniowe. Skupimy się także na budowaniu właściwej samooceny oraz akceptacji własnego wyglądu. Pomożemy rozwinąć umiejętności nawiązywania satysfakcjonujących relacji z rówieśnikami oraz osobami dorosłymi. Wszystko to pozwoli wzmocnić wiarę we własne możliwości, dzięki czemu wzrośnie samoocena oraz ograniczone zostaną ryzykowne zachowania nastolatków.

Zakres poruszanych tematów ma pomóc uczestnikom w zmianie stosunku do siebie, ułatwić dostrzeżenie mocnych stron oraz wzmocnić wiarę we własne możliwości. Podczas realizowanych zajęć zapewniony będzie klimat, który sprzyjać będzie rozwijaniu pozytywnego postrzegania samego siebie.

Zapraszamy dzieci wieku 11-13 lat.
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i można je rozpocząć w każdym momencie.
Trwają 60 minut.
Jeden cykl warsztatów to 14 spotkań.
Koszt jednego spotkania: 50 zł

Udział w zajęciach płatny jest w odstępach miesięcznych.
W przypadku nieobecności dziecka opłata nie jest zwracana.
Dodatkowo udział w warsztatach poprzedzony jest DARMOWĄ konsultacją indywidualną. 
Efekty uzyskane w trakcie warsztatów również omawiane są z rodzicem w trakcie DARMOWEJ konsultacji.

 

JA I MÓJ WIRTUALNY ŚWIAT
Uzależnienie dzieci od nowych technologii staje się coraz powszechniejszym problemem. Właśnie dlatego przygotowaliśmy warsztaty, które pomogą dzieciom zrozumieć zagrożenia płynące z wirtualnej rozrywki oraz wskażą, w jaki sposób atrakcyjnie zorganizować odpoczynek w czasie wolnym.

Nieodłącznym elementem naszego życia są nowe technologie, dotyczy to również dzieci. Ich rozsądne wykorzystywanie zgodnie z przeznaczeniem może przynosić wiele korzyści, w przeciwnym razie oznaczać może zagrożenie.

Kłopot pojawia się wówczas gdy więź łącząca użytkownika z urządzeniami znacznie wykracza poza zainteresowanie, a staje się przymusem. Wówczas taka osoba coraz częściej zatraca się w wirtualnej przestrzeni tracąc jednocześnie kontakt ze światem zewnętrznym. Poświęcając czas na bycie w sieci, grze czy zabawy przez telefon komórkowy zdecydowanie ogranicza się wcześniejsze zainteresowania czy obowiązki. Następuje wycofanie się z realnych relacji rodzinnych, rówieśniczych na rzecz wirtualnych.

Jeśli zauważysz, że dla Twojego dziecka komputer, gry lub kontakt z telefonem komórkowym jest jedynym sposobem na zrelaksowanie się, rozładowanie napięcia, lęku czy frustracji związanej z funkcjonowaniem w życiu codziennym, to jest to sygnał aby jak najszybciej ograniczyć czas i zakres ich używania.

Przygotowane przez nas warsztaty psychoedukacyjne stanowią krok w stronę ponownego odnalezienia siebie i nawiązania satysfakcjonujących relacji z otoczeniem. Podczas zajęć przedstawiona zostanie prawdziwa przyczyna ogromnego pragnienia życia w świecie wirtualnym oraz zaprezentowane ciekawe formy spędzania wolnego czasu, zrelaksowania się czy zredukowania napięcia dnia codziennego, które nie są związane z nowymi technologiami. Uczestnicy warsztatów nauczą się tworzenia ramowego planu dnia, który przyczyni się małymi, ale skutecznymi krokami do zmiany dotychczasowych zwyczajów.

Zapraszamy dzieci w dwóch przedziałach wiekowych: 9-10 i 11-12. 
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i można je rozpocząć w każdym momencie.
Trwają 50 minut.
Jeden cykl warsztatów to 14 spotkań.
Koszt jednego spotkania: 60 zł

Udział w zajęciach płatny jest w odstępach miesięcznych.
W przypadku nieobecności dziecka opłata nie jest zwracana. 
Dodatkowo udział w warsztatach poprzedzony jest DARMOWĄ konsultacją indywidualną. 
Efekty uzyskane w trakcie warsztatów również omawiane są z rodzicem w trakcie DARMOWEJ konsultacji.

 

CENTRUM TERAPII MUTYZMU

Zajęcia prowadzone są według innowacyjnej formuły CTM, łączącej starannie wybrane techniki poznawczo – behawioralne wraz z zapewnieniem dzieciom ogromnej porcji dobrej zabawy i relaksacji. Dobór dzieci do grupy terapeutycznej podlega ściśle ustalonym kryteriom CTM, zapewniającym sukces zarówno dla dzieci nieśmiałych jak i dla dzieci z zaburzeniami lękowymi. Terapię grupową prowadzą psycholodzy według autorskich metod CTM, zapewniających skuteczność procesu grupowego. Dzięki umiejętnie zastosowanym technikom dzieci stopniowo dokonują postępu w zakresie komunikacji i budowania relacji z rówieśnikami. Dzieci i rodzice otrzymują realistyczne zadania obejmujące ćwiczenie odwagi w obszarze relacji rodzinnych jak i innych środowiskach.

Program zajęć „Jestem odważny!” został opracowany z myślą o następujących celach:

 • Rozwijanie odwagi
 • Pomoc dziecku w przełamaniu lęków i schematów
 • Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i społecznych
 • Wzmocnienie poczucia własnej wartości dziecka
 • Rozwijanie zdolności radzenia sobie w nowych sytuacjach

Więcej informacji TUTAJ