JA I MÓJ WIRTUALNY ŚWIAT

Zajęcia skierowane do
  • Dzieci w dwóch przedziałach wiekowych:
  • 9-10 i 11-12. 

Uzależnienie dzieci od nowych technologii staje się coraz powszechniejszym problemem. Właśnie dlatego przygotowaliśmy warsztaty, które pomogą dzieciom zrozumieć zagrożenia płynące z wirtualnej rozrywki oraz wskażą, w jaki sposób atrakcyjnie zorganizować odpoczynek w czasie wolnym.

Nieodłącznym elementem naszego życia są nowe technologie, dotyczy to również dzieci. Ich rozsądne wykorzystywanie zgodnie z przeznaczeniem może przynosić wiele korzyści, w przeciwnym razie oznaczać może zagrożenie.

Kłopot pojawia się wówczas gdy więź łącząca użytkownika z urządzeniami znacznie wykracza poza zainteresowanie, a staje się przymusem. Wówczas taka osoba coraz częściej zatraca się w wirtualnej przestrzeni tracąc jednocześnie kontakt ze światem zewnętrznym. Poświęcając czas na bycie w sieci, grze czy zabawy przez telefon komórkowy zdecydowanie ogranicza się wcześniejsze zainteresowania czy obowiązki. Następuje wycofanie się z realnych relacji rodzinnych, rówieśniczych na rzecz wirtualnych.

Jeśli zauważysz, że dla Twojego dziecka komputer, gry lub kontakt z telefonem komórkowym jest jedynym sposobem na zrelaksowanie się, rozładowanie napięcia, lęku czy frustracji związanej z funkcjonowaniem w życiu codziennym, to jest to sygnał aby jak najszybciej ograniczyć czas i zakres ich używania.

Przygotowane przez nas warsztaty psychoedukacyjne stanowią krok w stronę ponownego odnalezienia siebie i nawiązania satysfakcjonujących relacji z otoczeniem. Podczas zajęć przedstawiona zostanie prawdziwa przyczyna ogromnego pragnienia życia w świecie wirtualnym oraz zaprezentowane ciekawe formy spędzania wolnego czasu, zrelaksowania się czy zredukowania napięcia dnia codziennego, które nie są związane z nowymi technologiami. Uczestnicy warsztatów nauczą się tworzenia ramowego planu dnia, który przyczyni się małymi, ale skutecznymi krokami do zmiany dotychczasowych zwyczajów.

Zapraszamy dzieci w dwóch przedziałach wiekowych: 9-10 i 11-12.
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i można je rozpocząć w każdym momencie.
Trwają 50 minut.
Jeden cykl warsztatów to 14 spotkań.
Koszt jednego spotkania: 60 zł

Udział w zajęciach płatny jest w odstępach miesięcznych.
W przypadku nieobecności dziecka opłata nie jest zwracana.
Dodatkowo udział w warsztatach poprzedzony jest DARMOWĄ konsultacją indywidualną.
Efekty uzyskane w trakcie warsztatów również omawiane są z rodzicem w trakcie DARMOWEJ konsultacji.

WordPress Lightbox