JESTEM GOTOWY DO SZKOŁY

Zajęcia skierowane do
  • Dzieci w wieku 5-6 lat.
  • Dzieci 7-letnie, które od września rozpoczynają szkołę.

Zapraszamy na warsztaty grupowe wspierające dzieci w wypracowywaniu dobrych nawyków uczenia się i przygotowujące je do rozpoczęcia nauki w szkole. Zajęcia sprawią, że nauka stanie się dla dziecka przygodą, a nie przykrym obowiązkiem, co zapewni mu sukces w szkole. W ramach spotkań realizowana jest Diagnoza Gotowości Szkolnej.

Gotowość szkolna oznacza, że dziecko osiągnęło sprawność fizyczną, intelektualną i emocjonalno-społeczną, która pozwala sprostać wymaganiom stawianym przez nowe środowisko, jakim jest szkoła. Dla rodzica rozpoczęcie szkoły przez jego dziecko to bardzo ważne wydarzenie związane z nadziejami, ale również obawami o to, czy nasza pociecha sobie poradzi. Aby zapobiec sytuacjom, w których Twoje dziecko na starcie z edukacją doświadczy porażki czy niepowodzeń, zachęcamy do zapisania je na zajęcia, które pozwolą:

Rozwinąć umiejętność przyswajania nowych pojęć
Przygotować się do nauki pisania i czytania
Wzmocnić koncentrację uwagi i rozwinąć trening pamięciowy
Rozwinąć umiejętność wypowiadania się
Nauczyć wytrwałości i wykonywania zadań według poleceń
Rozwinąć koordynację wzrokowo-ruchową (ćwiczenia usprawniające dłoń i palce przygotowujące do nauki pisania, przyjmowanie prawidłowej postawy siedzącej, wspomaganie motoryki małej i sprawności manualnej)
Rozwinąć dojrzałość emocjonalną potrzebną do radzenia sobie z trudnościami szkolnymi
Ukształtować postawę społeczną i współpracę w grupie rówieśniczej poprzez zabawę

Wiemy, że każde dziecko jest wyjątkowe, a dzieci między sobą różnią się zarówno charakterem, sprawnością fizyczną i intelektualną, dlatego łącząc to wszystko z wymaganiami szkoły stworzyliśmy cykl zajęć, które pozwolą na wspólne zaplanowanie oraz zapewnienie odpowiedniego wsparcia i przygotowania dziecka do nauki.

Zapraszamy dzieci w wieku 5-6 lat.
Warsztaty obejmują też dzieci 7-letnie, które od września rozpoczynają szkołę.
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i można je rozpocząć w każdym momencie.
Trwają 60 minut.
Jeden cykl warsztatów to 14 spotkań.
Koszt jednego spotkania: 50 zł

Udział w zajęciach płatny jest w odstępach miesięcznych.
W przypadku nieobecności dziecka opłata nie jest zwracana.
Dodatkowo udział w warsztatach poprzedzony jest DARMOWĄ konsultacją indywidualną.
Efekty uzyskane w trakcie warsztatów również omawiane są z rodzicem w trakcie DARMOWEJ konsultacji.

WordPress Lightbox
Skip to content