W KRZYWYM ZWIERCIADLE

Zajęcia skierowane do
  • Dzieci wieku 11-13 lat.

Dorastająca młodzież staje się bardziej świadoma swojego ciała oraz coraz większą uwagę przywiązuje do swojego wyglądu zewnętrznego. Dążenie do jego poprawy wiąże się niekiedy z decyzją zmian nawyków żywieniowych. Nieodpowiednie podejście do tej kwestii może grozić zaburzeniami odżywiania. Aby temu zapobiec przygotowaliśmy warsztaty, które pomogą zaakceptować własny wygląd oraz pozwolą przywrócić lub nabyć prawidłowe nawyki żywieniowe.

Adresatami warsztatów są dzieci i młodzież szkolna, u której obraz oraz stosunek do własnego ciała wpływa na codzienne funkcjonowanie, co przejawia się zwłaszcza nadmierną koncentracją na jedzeniu oraz stosowaniem ryzykownych diet. Podczas trwania zajęć uczestnicy przywrócą lub nabędą na nowo prawidłowe nawyki żywieniowe. Skupimy się także na budowaniu właściwej samooceny oraz akceptacji własnego wyglądu. Pomożemy rozwinąć umiejętności nawiązywania satysfakcjonujących relacji z rówieśnikami oraz osobami dorosłymi. Wszystko to pozwoli wzmocnić wiarę we własne możliwości, dzięki czemu wzrośnie samoocena oraz ograniczone zostaną ryzykowne zachowania nastolatków.

Zakres poruszanych tematów ma pomóc uczestnikom w zmianie stosunku do siebie, ułatwić dostrzeżenie mocnych stron oraz wzmocnić wiarę we własne możliwości. Podczas realizowanych zajęć zapewniony będzie klimat, który sprzyjać będzie rozwijaniu pozytywnego postrzegania samego siebie.

Zapraszamy dzieci wieku 11-13 lat.
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i można je rozpocząć w każdym momencie.
Trwają 60 minut.
Jeden cykl warsztatów to 14 spotkań.
Koszt jednego spotkania: 50 zł

Udział w zajęciach płatny jest w odstępach miesięcznych.
W przypadku nieobecności dziecka opłata nie jest zwracana.
Dodatkowo udział w warsztatach poprzedzony jest DARMOWĄ konsultacją indywidualną.
Efekty uzyskane w trakcie warsztatów również omawiane są z rodzicem w trakcie DARMOWEJ konsultacji.

WordPress Lightbox