WARSZTAT UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH

Zajęcia skierowane do
 • Świadomych rodziców

CYKL SPOTKAŃ:

Warsztaty są cyklem spotkań w małej grupie, dzięki którym rodzice mogą poszerzyć umiejętności dobrego kontaktu z dziećmi i wpływu na ich zachowanie, uświadomić sobie mocniejsze i słabsze strony własnej postawy rodzicielskiej, aby mądrze kochać i wychowywać efektywnie, pomagać w rozwoju, budując więź stanowiącą najistotniejszy czynnik chroniący przed zachowaniami ryzykownymi. Mogą też pomóc rodzicom radzić sobie w wielu nowych czy trudnych dla nich sytuacjach związanych z procesem wychowania.

Celem Warsztatów jest wspieranie rodziców i opiekunów w wychowaniu dzieci, lepsze rozumienie ich zachowań, budowanie prawidłowych relacji rodzice-dziecko opartych na wzajemnym szacunku, doskonalenie umiejętności porozumiewania się, wzmacnianie pozytywnych postaw wychowawczych oraz dzielenie się doświadczeniami. Odbywają się w życzliwej, pełnej szacunku, zainteresowania i uważności atmosferze.

 

PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI:

Na zajęciach nabywa się praktycznych umiejętności i znajduje odpowiedzi na ważne pytania:

 • Jak umiejętnie chwalić?
 • Jak dyscyplinować?
 • Czy karać?
 • Jak stawiać dziecku granice?
 • Jak zachęcać do współpracy?
 • Jak rozumieć zachowania dziecka w kontekście potrzeb i uczuć?
 • Jak sprawić, by było bardziej samodzielne?
 • Jak wspomagać rozwój dziecka by było odpowiedzialnym, dojrzałym i szczęśliwym dorosłym?

 

TEMATYKA ZAJĘĆ:

 • wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane,
 • rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć, radzenie sobie z trudnymi uczuciami dziecka,
 • aktywne, wspierające słuchanie,
 • motywowanie dziecka do współdziałania,
 • modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka,
 • uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole,
 • wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,
 • budowanie realnego poczucia własnej wartości,
 • konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.

 

TERMINY ZAJĘĆ:

Warsztaty obejmują cyklicznych 8 spotkań.

Osoba prowadząca: mgr Iwona Masłowska (psycholog, psychoterapeutka, trener “Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”
www.iwonamaslowska.pl

WordPress Lightbox
Skip to content