KURS “SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW”

Zajęcia skierowane do
 • Profesjonaliści zajmujący się pracą z rodzicami.

„SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW”- kurs dla profesjonalistów (pedagogów i psychologów)

Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat uprawniający do prowadzenia zajęć grupowych.

CZĘŚĆ 1 – RELACJA I DIALOG
Szkolenie skierowane jest do:

Profesjonalistów zajmujących się pracą z rodzicami –pedagogów i psychologów pracujących w szkołach, poradniach psychologiczno – pedagogicznych, poradniach niepublicznych, gabinetach prywatnych.

Osoba prowadząca: mgr Iwona Masłowska, psycholog, psychoterapeutka, trener programu “Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” w woj. podkarpackim

Forma:

Zajęcia mają charakter warsztatów psychologicznych, przygotowujących uczestników do prowadzenia zajęć grupowych z rodzicami, wychowawcami, nauczycielami oraz poszerzających umiejętności pracy psychoedukacyjnej w kontekście indywidualnym. Składają się z krótkich omówień i wprowadzeń tematycznych, a przede wszystkim z ćwiczeń, dramy, debaty. Cennym elementem uczącym jest wymiana doświadczeń między uczestnikami. Spotkania odbywają się w grupach nie większych niż 15 osób.

Standardy:
Program Szkoła dla Rodziców i Wychowawców jest programem profilaktyki uniwersalnej ukierunkowanym na przeciwdziałanie zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży oraz podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców i nauczycieli.

Adresowany do dorosłych.

Realizacja:

 • 40 godzin dydaktycznych;
 • liczebność grupy 12-15 osób;
 • warsztatowe metody pracy;
 • zalecane prowadzenie przez dwie osoby.

Zaświadczenie może otrzymać osoba, która uczestniczyła we wszystkich zajęciach. Tylko w uzasadnionych przypadkach może to być obecność na 80% zajęć.

Program szkolenia:

 • Rola rodziny w profilaktyce zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży.
 • Dialog, jako podstawa budowania relacji międzyludzkich i wychowania.
 • Postawy rodziców a najważniejsze potrzeby psychiczne dziecka.
 • Zasady, normy, wartości, ograniczenia, jako niezbędny warunek wychowania.
 • Uczucia, ich rola; umiejętność rozpoznawania, nazywania i radzenia sobie z uczuciami. Akceptacja uczuć a korekta zachowań.
 • Współdziałanie i współpraca zamiast nakazów, zakazów i innych form przymusu.
 • Wychowanie do samodyscypliny przez stosowanie konsekwencji (zamiast karania).
 • Rozwiązywanie sytuacji problemowych i konfliktów.
 • Wspieranie dziecka w procesie usamodzielniania się.
 • Toksyczna funkcja etykietowania, przypisywania ról.
 • Konstruktywna pochwała, jako najistotniejszy czynnik budowania realnej samooceny.

Materiały dla uczestników szkolenia:

 1. J. Sakowska Szkoła dla rodziców i wychowawców. Część I. Materiały dla prowadzących zajęcia.
 2. Seria zeszytów metodycznych w formie pdf.
 3. Wybrane elementy materiałów do zajęć warsztatowych pt “Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały” A. Faber, E. Mazlish

Szkolenie profesjonalistów obejmuje 40 godzin dydaktycznych

WordPress Lightbox
Skip to content