KURS “SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW”

Zajęcia skierowane do
 • Profesjonaliści zajmujący się pracą z rodzicami.

„SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW”- kurs dla profesjonalistów (pedagogów i psychologów)

Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat uprawniający do prowadzenia zajęć grupowych.

CZĘŚĆ 1 – RELACJA I DIALOG
Szkolenie skierowane jest do:

Profesjonalistów zajmujących się pracą z rodzicami –pedagogów i psychologów pracujących w szkołach, poradniach psychologiczno – pedagogicznych, poradniach niepublicznych, gabinetach prywatnych.

Osoba prowadząca: mgr Iwona Masłowska, psycholog, psychoterapeutka, trener programu “Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” w woj. podkarpackim

Forma:

Zajęcia mają charakter warsztatów psychologicznych, przygotowujących uczestników do prowadzenia zajęć grupowych z rodzicami, wychowawcami, nauczycielami oraz poszerzających umiejętności pracy psychoedukacyjnej w kontekście indywidualnym. Składają się z krótkich omówień i wprowadzeń tematycznych, a przede wszystkim z ćwiczeń, dramy, debaty. Cennym elementem uczącym jest wymiana doświadczeń między uczestnikami. Spotkania odbywają się w grupach nie większych niż 15 osób.

Standardy:
Program Szkoła dla Rodziców i Wychowawców jest programem profilaktyki uniwersalnej ukierunkowanym na przeciwdziałanie zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży oraz podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców i nauczycieli.

Adresowany do dorosłych.

Realizacja:

 • 40 godzin dydaktycznych;
 • liczebność grupy 12-15 osób;
 • warsztatowe metody pracy;
 • zalecane prowadzenie przez dwie osoby.

Zaświadczenie może otrzymać osoba, która uczestniczyła we wszystkich zajęciach. Tylko w uzasadnionych przypadkach może to być obecność na 80% zajęć.

Program szkolenia:

 • Rola rodziny w profilaktyce zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży.
 • Dialog, jako podstawa budowania relacji międzyludzkich i wychowania.
 • Postawy rodziców a najważniejsze potrzeby psychiczne dziecka.
 • Zasady, normy, wartości, ograniczenia, jako niezbędny warunek wychowania.
 • Uczucia, ich rola; umiejętność rozpoznawania, nazywania i radzenia sobie z uczuciami. Akceptacja uczuć a korekta zachowań.
 • Współdziałanie i współpraca zamiast nakazów, zakazów i innych form przymusu.
 • Wychowanie do samodyscypliny przez stosowanie konsekwencji (zamiast karania).
 • Rozwiązywanie sytuacji problemowych i konfliktów.
 • Wspieranie dziecka w procesie usamodzielniania się.
 • Toksyczna funkcja etykietowania, przypisywania ról.
 • Konstruktywna pochwała, jako najistotniejszy czynnik budowania realnej samooceny.

Materiały dla uczestników szkolenia:

 1. J. Sakowska Szkoła dla rodziców i wychowawców. Część I. Materiały dla prowadzących zajęcia.
 2. Seria zeszytów metodycznych w formie pdf.
 3. Wybrane elementy materiałów do zajęć warsztatowych pt “Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały” A. Faber, E. Mazlish

Szkolenie profesjonalistów obejmuje 40 godzin dydaktycznych

WordPress Lightbox