Integracja sensoryczna u dzieci z zespołem Downa – co warto wiedzieć?

Integracja sensoryczna u dzieci z zespołem Downa – co warto wiedzieć?

Chciałbyś zapisać swoje dziecko na zajęcia z integracji sensorycznej, ale nie wiesz, czy są one przeznaczone dla Twojego dziecka? A może zastanawiasz się, czy dzieci z zespołem Downa powinny rozpocząć terapię integracji sensorycznej? Czym jest integracja sensoryczna i czy taka terapia jest wskazana dla dzieci z zespołem Downa? O tym w naszym poradniku.

Czym jest integracja sensoryczna?

Integracja sensoryczna (SI) jest procesem, w czasie którego układ nerwowy odbiera informacje od naszych zmysłów. Następnie zostają one zorganizowane w taki sposób, by można było z nich korzystać w sposób celowy. Mówiąc prościej informacje, które pochodzą ze zmysłów wykorzystuje się do wykonania określonej czynności. Jeśli mamy do czynienia z zaburzeniami tego procesu, wówczas będziemy mieć do czynienia z dysfunkcjami poznawczymi,  motorycznymi oraz problemami dotyczącymi zachowań dziecka. Terapia integracji sensorycznej ma na celu dostarczenie do układu nerwowego odpowiedniej ilości bodźców. Dzięki temu możliwe staje się prawidłowe działanie CUN (centralnego układu nerwowego).

Zaburzenia integracji sensorycznej – objawy

Zaburzenia integracji sensorycznej cechuje mała lub nadmierna wrażliwość na bodźce, zwłaszcza na dotykowe, słuchowe, wzorkowe. Dzieci mają trudności w nauce pisania oraz czytania, nieprawidłowo także chwytają długopis. Również słuchanie i wykonywanie poleceń stanowi dla takich osób problem. Dzieci te nie potrafią planować, ich zachowania są słabo zorganizowane. Występuje u nich również opóźnienie w rozwoju mowy, ruchu. Zaburzenie integracji sensorycznej powoduje także wycofywanie się z kontaktów społecznych, szybszą męczliwość. Zaburzeniu ulega także napięcie mięśniowe. Pojawiają się trudności w koncentracji uwagi.

Kto może skorzystać z terapii integracji sensorycznej?

Integracja sensoryczna skierowana jest do dzieci borykających się ze schorzeniami
o podłożu genetycznym np. zespół Reta, Downa, Aspergera. Terapia ta jest dobrym rozwiązaniem również dla osób, które mają specyficzne trudności jak np. dysgrafia, dysleksja, problemy z koncentracją uwagi. Skorzystać z niej mogą również dzieci z ADHD, z mózgowym porażeniem dziecięcym, niepełnosprawne intelektualnie i opóźnione psycho-ruchowo.

Integracja sensoryczna a zespół Downa

Deficyty integracji sensorycznej występują również u dzieci z zespołem Downa. Nieprawidłowość związana z organizacją wszystkich zmysłów stanowi duży problem dla dzieci. Zaburzenie to wymaga udzielenia odpowiedniej pomocy. Dziecko nie będzie mogło funkcjonować w sytuacji, gdy przetwarzanie bodźców jest zakłócone. Zaburzona integracja sensoryczna u dzieci z zespołem Downa przejawia się najczęściej w nadwrażliwości słuchowej, węchowej, dotykowej, a także obniżonym napięciu mięśniowym, niższą wrażliwością na bodźce. Dzieci te mogą być również nadpobudliwe, cechować się niską sprawnością motoryki małej.

Jak wygląda terapia zaburzeń integracji sensorycznej?

Terapia integracji sensorycznej to proces, który polega na stymulowaniu wszystkich zmysłów. Stymulacja ta jest niezmiernie ważna w prawidłowym rozwoju i funkcjonowaniu dziecka. Ważne jest, by przed podjęciem terapii specjalista przeprowadził dokładną diagnozę. Dzięki temu możliwe będzie odpowiednie dostosowanie terapii. W terapii dzieci z zespołem Downa bardzo pomocne okazują się ćwiczenia, które stymulują zarówno czucie powierzchniowe, jak i głębokie. Stymulacji poddaje są także wzrok, węch, słuch i smak.

Efekty terapii integracji sensorycznej

Pamiętajmy, że terapia przyniesie oczekiwane rezultaty w momencie, gdy będziemy z niej korzystać systematycznie. W czasie terapii dziecko może usprawnić swoje funkcjonowanie emocjonalne, koncentrację uwagi. Poprawie ulegnie również sprawność motoryki dużej i małej. Terapia integracji sensorycznej wspomaga także zdolności wzrokowe, słuchowe, samoświadomość i samoocenę dziecka. Nie zwlekaj i zapisz swoje dziecko już dziś na wizytę do naszego specjalisty.

WordPress Lightbox
Skip to content