admin

Rehabilitacja metodą NDT-Bobath

W oparciu o założenia państwa Bobath, fizjoterapeutka Mary Quinton oraz lekarka Elsbeth Koeng rozwinęły wspomnianą koncepcję