Konsultacje par i małżeństw

Co to terapia par i małżeństw

Terapia par i małżeństw przeznaczona jest zarówno dla związków formalnych, jak i nieformalnych – brak ślubu nie stanowi żadnej przeszkody w uczestniczeniu w terapii. Natomiast sama terapia jest procesem zachodzącym pomiędzy partnerami przy współpracy z terapeutą. Polega ona przede wszystkim na dogłębnym zrozumieniu trudności, których doświadcza para, następnie znalezieniu genezy tych problemów i – w dalszych etapach pracy terapeutycznej – znalezieniu rozwiązań, które ograniczą bądź całkiem zniwelują pojawiające się komplikacje w wspólnym życiu.

Wypracowywanie nowych rozwiązań to nic innego jak nauka i doskonalenie efektywnej komunikacji między partnerami. Niejednokrotnie bowiem okazuje się, że małżonkowie nie najlepiej radzą sobie z komunikowaniem swoich potrzeb, oczekiwań i uczuć. Nader często partnerom potrzebna jest nauka słuchania siebie nawzajem. Niestety, brak tej umiejętności prawie zawsze zwiastuje nadchodzące konflikty i problemy w związku. Trudno bowiem o satysfakcjonującą relację pomiędzy dwojgiem ludzi, jeśli nie potrafią oni wsłuchać się w to, co do siebie mówią. Niejednokrotnie każda ze stron ma wiele do powiedzenia, ale żadna z nich nie chce siebie nawzajem słuchać.

Terapia par i małżeństw polega również na odkrywaniu potrzeb każdego z partnerów. Nie zawsze są to potrzeby zwerbalizowane i uświadomione, dlatego tak ważne jest staranne wysłuchanie każdej ze stron i zrozumienie jej punktu widzenia. Dzięki temu można wypracowywać kompromisy i satysfakcjonujące każdego z partnerów rozwiązania. Terapia daje także pole do bezpiecznej wymiany i okazania swoich emocji, bez osądzania któregokolwiek z małżonków – dla wielu osób jest to proces oczyszczający i przynoszący ulgę.

Terapia par i małżeństw skupia się na tym obszarze, który stanowi źródło trudności i pojawiających się problemów. Bywa, że są to problemy wychowawcze dotyczące dzieci, niekiedy natomiast poglądów na kluczowe sprawy rodzinne czy społeczne. Można by powiedzieć, że każda terapia jest inna i bardzo indywidualnie dopasowana do danej pary czy małżeństwa.

Kiedy wybrać się na
terapię par i małżeństw?

Decyzja o podjęciu terapii małżeńskiej bywa poprzedzona okresem wątpliwości. Pary wahają się, czy to odpowiedni moment na skorzystanie z pomocy specjalisty. Niejednokrotnie bezskutecznie próbują samodzielnie uporać się z kryzysem w związku, oddalając się od siebie jeszcze bardziej. Jednym z sygnałów mówiących o tym, że potrzebujemy profesjonalnej pomocy psychologicznej, powinno być dla nas poczucie bezsilności, brak pomysłów na znalezienie wyjścia z sytuacji i kompromisu. Jeśli sytuacja zaczyna nas przerastać, a my niejako „spotykamy się ze ścianą” i pomimo szczerych chęci i kolejnych prób, wciąż nie potrafimy dojść z partnerem do porozumienia – należy skorzystać z pomocy bezstronnego specjalisty.

Warto dodać, że zbyt długie zwlekanie z udaniem się na terapię małżeńską może negatywnie wpłynąć na późniejsze efekty współpracy z terapeutą. Przedłużający się konflikt w związku jest raniący dla każdej ze stron i pogłębia wzajemne urazy, które trudno może być wybaczyć, wyjaśnić i zapomnieć.

Pamiętajmy jednak, że aby terapia przyniosła spodziewane efekty, potrzebna jest chęć zmiany ze strony obojga partnerów. Na szczęście, mimo iż nieraz wyłącznie jedno z nich pragnie rozwiązania problemów przy współpracy z terapeutą, często druga z osób angażuje się po kilku spotkaniach, widząc pozytywne rezultaty terapii. Choć nie zawsze terapii podejmują się osoby mające gotowość do budowania kompromisów, otwarte na potrzeby, oczekiwania i uczucia partnera, w trakcie pracy nad związkiem można wiele wypracować. Wspólnymi siłami niejako na nowo tworząc fundamenty małżeństwa lub związku.

Jakie efekty daje
terapia par i małżeństw?

Efekty terapii par i małżeństw bywają tak różne, jak trafiające do terapeuty pary. Pacjenci szczególnie chwalą sobie wyższą jakość komunikacji po odbytych sesjach, umiejętność przyjęcia innej niż dotychczas perspektywy, uświadomienie sobie wielu niedostrzeganych do tej pory kwestii. Efektem terapii jest także dotarcie do pierwotnej przyczyny nieporozumień i konfliktów w małżeństwie, skutkujące rozwiązaniem i zrozumieniem trudności występujących w związku. Terapia pozwala nabyć umiejętność zawierania zdrowych i satysfakcjonujących kompromisów. To szczególnie przydatna lekcja, bo pomaga w łagodzeniu konfliktów, które mogą pojawiać się w przyszłości.

Kiedy warto skorzystać z
terapii par i małżeństw?

Po taką formę pomocy psychologicznej warto sięgnąć w trudnych momentach naszego związku. Nieraz jest to ostatnia nadzieja na naprawę i ratowanie relacji dwojga ludzi. Zaangażowanie partnerów, ich zdolność do poświęceń i otwartość na zmiany nie tylko wspiera pary w budowaniu satysfakcjonującego, szczęśliwego związku, ale też umożliwia uratowanie go przed rozpadem czy rozwodem.

Jak opanować stres przed pierwszą sesją?

Na zakończenie warto wspomnieć o tym, jak opanować często towarzyszący klientom stres przed pierwszą sesją terapeutyczną. Pamiętaj, że terapeuta nie będzie oceniał waszych poczynań, nie będzie też stawał po czyjejkolwiek stronie – nie próbujcie więc przekonywać go do swoich racji, ani zmuszać do obrania którejkolwiek ze stron. Zadaniem terapeuty nie jest bowiem rozstrzygnięcie, który z partnerów ponosi winę za zaistniałe problemy czy trudności.

Strach przed oceną powinien zostać za drzwiami gabinetu. Podobnie, jak wstyd dotyczący relacji w małżeństwie. Terapeuta jest tylko mostem pomiędzy dwojgiem ludzi, którzy nadal chcą się porozumieć. Tak właśnie powinniśmy odbierać terapeutę – jako bezstronnego obserwatora, który pokieruje rozmową w taki sposób, by dać nam szansę dowiedzieć się więcej o sobie i naszym partnerze, niż moglibyśmy przypuszczać. Szkoda więc czasu na niepotrzebny stres i wyolbrzymione lęki. Nie obawiaj się również, że terapia nie będzie skuteczna ze względu na brak przekonania do niej partnerki lub partnera. Spotkania ze specjalistą pomagają w uświadomieniu obojgu wzajemnych oczekiwań, odczuć i frustracji. Dlatego też terapia jest procesem, nie zaś jednorazowym spotkaniem.

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami. Pomożemy Ci w budowaniu związku pełnego miłości, wzajemnego szacunku i zaufania.

Kontakt

Zespół terapeutów Konsultacje par i małżeństw

Sylwia Wcisło
Sylwia Wcisło

Blog: Konsultacje par i małżeństw

WordPress Lightbox
Skip to content