Sensomotoryczna terapia widzenia

Na czym polega sensomotoryczna terapia widzenia?

Sensomotoryczna terapia widzenia jest programem diagnostyczno-terapeutycznym, na który składa się zarówno stymulacja sensoryczna, jak i terapia widzenia. Treningowi zostaje poddany cały proces widzenia, a celem terapii jest nie tylko leczenie zaburzeń wzroku, ale przede wszystkim uzyskanie właściwej integracji bodźców wzrokowych z pozostałymi zmysłami. Często bowiem nie zdajemy sobie sprawy z tego, że to właśnie odpowiednia organizacja i interpretacja bodźców wzrokowych w mózgu jest odpowiedzialna za to, co i jak widzi nasze dziecko.

Można z całą pewnością stwierdzić, że sensomotoryczna terapia widzenia ćwiczy nie tylko wzrok i oczy dziecka, ale również mózg. Dzięki wykonywaniu ćwiczeń wzrokowych, zarówno w ruchu, jak i w pozycjach statycznych, dziecko uczy się nowego sposobu patrzenia. Ruch i zabawa sprawiają, że mały człowiek zaczyna korzystać ze swojego wzroku w sposób bardziej efektywny. W procesie terapii zawdzięczamy to systematycznemu pobudzaniu układu przedsionkowego i proprioceptywnego.

Sensomotoryczna terapia widzenia
Korzyści

Część rodziców miewa problem ze zrozumieniem sensu i istoty sensomotorycznej terapii widzenia. Jak to możliwe, że oczy dziecka są zdrowe, a tymczasem występują u niego problemy z widzeniem? Wszystko to wynika ze stereotypu, jakoby za widzenie odpowiadał jedynie narząd wzroku. Tak jednak nie jest. Podobnie jak za słyszenie nie odpowiadają tylko i wyłącznie uszy dziecka. To o wiele bardziej skomplikowany proces, z którego nie zdajemy sobie sprawy tak długo, jak długo przebiega on w sposób właściwy.

Człowiek jest istotą niezwykle złożoną – jego zmysły i zdolności również. Dlatego nawet wówczas, gdy narządy wzroku dziecka funkcjonują prawidłowo, może ono mieć pewne trudności związane z samym procesem patrzenia. Dzieje się tak, ponieważ bodźce wzrokowe, które odbieramy, są następnie przesyłane do mózgu. Aby widzieć, nie wystarczy sam sprawnie działający aparat wzrokowy – niezbędne są również odpowiednie połączenia nerwowe. To mózg jest odpowiedzialny za powstawanie obrazów. Nasze oczy wysyłają do niego tylko wrażenie wzrokowe, ale na tym ich rola się kończy.

Dlatego też sensomotoryczna terapia widzenia skupia się na integracji wszystkich naszych zmysłów i treningu patrzenia. Polega na ćwiczeniu naszych oczu w kontekście połączenia i współpracy z mózgiem oraz integracji wrażeń wzrokowych ze słuchowymi, dotykowymi itd. Oznacza to pomoc w całościowym odbieraniu i rozumieniu świata.

Dla kogo zalecana jest sensomotoryczna terapia widzenia?

Warto wiedzieć, komu zalecana jest sensomotoryczna terapia widzenia i kiedy jej zastosowanie przynosi najlepsze rezultaty. Niektóre obserwacje powinny nas zaniepokoić, na przykład:

• Nasze dziecko przejawia słabą koordynację ruchową.
• Zauważamy trudności w nauce, w tym w nauce czytania, pisania i rozwiązywania działań matematycznych.
• Obserwujemy u dziecka problemy z koncentracją i skupieniem.
• Dziecko zgłasza bóle oczu, szyi, głowy, pleców.
• Dziecko ma brzydkie pismo.
• Obserwujemy u dziecka dyskomfort podczas czytania.
• Dziecko ma zaczerwienione oczy, często je trze i skarży się na ich swędzenie.
• Dziecko przejawia ogólne zmęczenie i niedostateczny rozwój ogólny.
• Zauważamy słabo rozwiniętą pamięć wzrokową, słuchową i motoryczną.
• Dziecko przejawia zaburzenia integracji sensorycznej.
• Dziecko ma stwierdzoną dysleksję.
• Obserwujemy problemy z koordynacją wzrokowo-ruchową.

Jeśli więc u dziecka występują wyżej wymienione objawy, a my zaobserwowaliśmy u niego niektóre z opisanych trudności, warto rozważyć udział w sensomotorycznej terapii widzenia w Centrum Terapii Dziecka SENSIS w Rzeszowie.

Efekty
sensomotorycznej terapii widzenia

Jeśli sensomotoryczna terapia widzenia jest prowadzona systematycznie i z zaangażowaniem – nie tylko ze strony terapeuty, ale również rodziców i samego małego pacjenta – z pewnością przyniesie widoczne rezultaty. Pamiętajmy jednak, że każda terapia wymaga czasu i uzbrojenia się w cierpliwość. Zawsze polecamy opiekunom, by cieszyli się z każdego osiągnięcia dziecka, bowiem właśnie małe kroki składają się na końcowy efekt oddziaływań terapeutycznych.

Podczas sensomotorycznej terapii widzenia, dziecko zaczyna świadomie wykorzystywać obwodowe widzenie, poprawia koordynację oko-ręka, koncentrację i ruchy gałek ocznych, polepsza się szybkość postrzegania i ostrość widzenia. Dzięki nauce świadomego używania oczu i polepszeniu możliwości wzrokowych dziecko mniej męczy się podczas czytania, pisania czy innych czynności, które wymagają wykorzystywania zdolności patrzenia.

Wynikiem sensomotorycznej terapii widzenia jest również większa pewność siebie dziecka – w końcu zaczyna ono w pełni wykorzystywać swój potencjał w szkole i wśród rówieśników. U dzieci korzystających z tego rodzaju zajęć w Centrum Terapii Dziecka w Rzeszowie, obserwowany jest również wzrost wiary we własne siły i możliwości – także za sprawą poprawy wyników w nauce oraz lepszej umiejętności czytania i pisania. Dziecko zaczyna się mniej męczyć, powoli ustępują nieprzyjemne objawy, jak ogólne przemęczenie czy swędzenie oczu. Efektem terapii jest więc nie tylko poprawa umiejętności patrzenia, ale również znaczące polepszenie się komfortu życia dziecka, a wraz z nim jego codziennego samopoczucia.

Kontakt

Zespół terapeutów Sensomotoryczna terapia widzenia

Magdalena Wdowik
Magdalena Wdowik

 

WordPress Lightbox
Skip to content