Terapia Taktylna

Czym jest terapia taktylna i na czym polega?

 

Czy to możliwe, by masaż mógł poprawiać funkcjonowanie naszego układu nerwowego i pomagać np. w trudnościach z nauką lub w zaburzeniach mowy? Tak!
Na czym jednak polega fenomen terapii taktylnej i jakich efektów możesz się spodziewać, włączając ją do leczenia zaburzeń neurologicznych?

Na terapię taktylną składają się profesjonalne techniki masażu i różne sposoby stymulacji receptorów znajdujących się w naszej skórze. Dzięki odpowiedniemu oddziaływaniu doświadczonego terapeuty, możliwa jest aktywacja rozwoju funkcji mózgowych i układu nerwowego. Terapia taktylna opiera się więc na naturalnych mechanizmach samoregulacji i rozwoju organizmu, pobudzając go i aktywując poprzez dotyk.

Za sprawą prawidłowo dostarczanych bodźców sensorycznych możliwe jest zarówno zaktywizowanie wolnych zakończeń nerwowych skóry, jak i receptorów odbierających bodźce o średniej częstotliwości lub nawet uruchomienie interakcji związków skóry z mięśniami, ścięgnami i kośćmi. Zależne jest to oczywiście od sposobu, w jaki zostanie przeprowadzony masaż – ruchów i siły nacisku. To z kolei warunkowane jest celem terapii i efektami, które zamierzamy osiągnąć.

Pamiętajmy, że terapia taktylna wpływa na rozwój funkcji półkul i kory mózgowej, śródmózgowia, a także tylnych partii mózgu, co idealnie obrazuje, jak duże znaczenie w rozwoju każdego człowieka mają doświadczane doznania czuciowe.

Terapia taktylna może stanowić samodzielną terapię danego zaburzenia lub stanowić wsparcie programu leczenia. Indywidualne podejście do problemu każdego pacjenta sprawia, że terapię taktylną można stosować bardzo elastycznie, na bieżąco dostosowując ją do potrzeb i oczekiwań zgłaszającego się z trudnościami pacjenta.

Terapia taktylna
dla kogo jest polecana?

Wszechstronność terapii taktylnej sprawia, że pomaga ona pacjentom, którzy zmagają się z różnego rodzaju zaburzeniami neurologicznymi oraz problemami z integracją sensoryczną. Wskazaniami do zastosowania terapii taktylnej są zachowania agresywne, autyzm oraz zaburzenia ze spektrum autyzmu jak Zespół Aspergera, zaburzenia mowy, problemy z nauką (w tym głęboka dysleksja i dysgrafia), mózgowe porażenie dziecięce, problemy z nadciśnieniem, nadpobudliwość psychoruchowa, FAS, epilepsja, różnego rodzaju lęki i fobie oraz opóźnienia w rozwoju psychomotorycznym lub umysłowym.

Terapia taktylna jest również często stosowana profilaktycznie u dzieci, które są w tzw. grupie ryzyka okołoporodowego. W ten sposób zapobiega się występowaniu nieprawidłowości rozwojowych na dalszych etapach życia dziecka. Dzięki wczesnemu wsparciu rozwoju, poprzez stymulację receptorów w skórze, można uniknąć wielu opóźnień i zaburzeń.

Jak wygląda
sesja terapii taktylnej?

Sesja terapii taktylnej trwa około godziny – w zależności od potrzeb i preferencji klienta, jest to niekiedy 45 minut, a czasem prawie 1,5 godziny. Również siła nacisku używana podczas masażu jest indywidualnie dostosowywana do wieku i wrażliwości pacjenta. Inny poziom intensywności masażu odpowiedni będzie dla dziecka, inny natomiast dla osoby dorosłej.

Wykonywane przez terapeutę ruchy powinny być rytmiczne, wolne i spokojne, choć zdecydowane. Istotną kwestią są również odczucia osoby masowanej – siła nacisku na ciało musi działać stymulująco i pobudzająco na receptory w skórze, ale jednocześnie nie może sprawiać bólu. Terapia powinna być przyjemna i komfortowa dla pacjenta. Wiele z powyższych kwestii zależy od celu, jaki ma mieć przeprowadzany masaż. Terapeuta musi wiedzieć, jakiego rodzaju receptory chce stymulować podczas sesji.

Terapia taktykalna
Jakie efekty przynosi

Terapia taktylna poprawia i usprawnia rozwój dziecka – zarówno ruchowy, poznawczy, społeczny, jak i emocjonalny. Głównym efektem, jakiego możemy spodziewać się po zastosowaniu u naszego dziecka wspomnianej terapii, jest poprawa pracy czucia dotykowego i proprioceptywnego. Są one odpowiedzialne za wiele funkcji naszego organizmu, dlatego możemy być bardzo pozytywnie zaskoczeni skutecznością terapii taktylnej.

Prawidłowa stymulacja receptorów czuciowych buduje świadomość własnego ciała, tym samym poprawiając orientację przestrzenną dziecka. Terapia taktylna wpływa również pozytywnie na napięcie mięśniowe, równoważąc je. Dodatkowo wspiera rozwój procesów poznawczych i procesów integracji sensorycznej.

 

Czy terapia taktylna jest skuteczna?

Lata doświadczeń i badań nad tego rodzaju oddziaływaniem terapeutycznym udowodniły jednoznacznie, że terapia taktylna przynosi naprawdę imponujące i – co najważniejsze – trwałe efekty usprawniania rozwoju dziecka. Holistyczne podejście do pacjenta i jego rozwoju gwarantuje wysoką skuteczność terapii taktylnej. Całościowe spojrzenie na problemy, jakich doświadcza pacjent, jest cechą charakterystyczną tej metody leczenia. Podobnie jak ugruntowana świadomość ogromnego znaczenia dotyku w życiu każdego z nas. Zrozumienie wpływu receptorów znajdujących się w skórze na resztę organizmu i mózg człowieka, umożliwia osiągnięcie wysokiej skuteczności terapii taktylnej.

 

Kontakt

Zespół terapeutów Terapia Taktylna

Magdalena Wdowik
Magdalena Wdowik
WordPress Lightbox
Skip to content