fbpx

 Wyruszamy w podróż w poszukiwaniu odwagi! Podczas realizowanych warsztatów pomagamy dzieciom, które mają trudności w radzeniu sobie z lękiem, pojawiającym się w sytuacjach społecznych, w odnalezieniu wewnętrznej pewności siebie.

Zajęcia skierowane są do dzieci nieśmiałych, wycofanych, uległych, ze słabą ekspresją własnych emocji i potrzeb.

Celem zajęć jest zdobycie przez dzieci nowego, pozytywnego doświadczenia bycia w grupie rówieśniczej. W kameralnym środowisku poprzez zabawę, gry, dramę, relaksację oraz techniki poznawczo-behawioralne dzieci będą uczyły się radzenia sobie z lękiem. Na miarę własnych możliwości będą zachęcane do pokonywania własnych trudności. Będą mogły zobaczyć, że inni również przeżywają podobne problemy i starają się z nimi zmierzyć oraz będą mogły doświadczyć wspierającej mocy grupy.

W trakcie zajęć dzieci będą mogły:

  • wzmocnić poczucie własnej wartości
  • nawiązać relacje z rówieśnikami
  • nauczyć się otwarcie komunikować swoje emocje i potrzeby
  • rozwijać empatię
  • pokonywać swoje słabości


Uwaga!
Uczestnictwo w grupie musi być poprzedzone konsultacjami z rodzicami dziecka. Dzięki temu spotkaniu terapeuta będzie mógł uzyskać szczegółowe informacje dotyczące tego, jak dziecko funkcjonuje w środowisku rodzinnym i pozadomowym. Pozwoli to na lepsze dostosowanie programu zajęć do potrzeb dziecka.
W określonych przypadkach uwzględniamy również 1-2 spotkania indywidualne z dzieckiem. Mają one na celu zbudowanie poczucia bezpieczeństwa w relacji z terapeutą, jak również ocenę jego gotowości do uczestnictwa w zajęciach grupowych.

Zapraszamy dzieci z pięciu grup wiekowych: 5-6, 7-8, 9-10, 11-12, 13-14 lat.
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i można je rozpocząć w każdym momencie.
Trwają 60 minut.
Jeden cykl warsztatów to 14 spotkań.
Koszt jednego spotkania: 60 zł
Udział w zajęciach płatny jest w odstępach miesięcznych.
W przypadku nieobecności dziecka opłata nie jest zwracana.
Dodatkowo udział w warsztatach poprzedzony jest DARMOWĄ konsultacją indywidualną. 
Efekty uzyskane w trakcie warsztatów również omawiane są z rodzicem w trakcie DARMOWEJ konsultacji.