fbpx
Powołane przez nas Centrum Terapii SENSIS jest miejscem stworzonym z myślą o dzieciach. Cel, jaki przyświeca nam od samego początku podjętej przez nas inicjatywy, to pomoc najmłodszym w ich prawidłowym rozwoju na wielu płaszczyznach. To misja trudna i wymagająca, ale przy tym niezwykle ważna, dlatego podejmujemy się jej
z satysfakcją i zaangażowaniem.

Doskonale zdajemy sobie sprawę, że praca z dziećmi wymaga odpowiedniego nastawienia oraz kwalifikacji. Każde z nich jest inne, dlatego cechuje nas indywidualne podejście do naszych małych pacjentów, wśród których znajdują się wcześniaki, noworodki, niemowlęta oraz dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Oferujemy im wsparcie zwłaszcza w obszarach psychologii, fizjoterapii oraz integracji sensorycznej.

W zakresie niesionej przez nas pomocy stawiamy na profesjonalizm i rzetelność – wykorzystujemy nowoczesne metody oraz narzędzia terapeutyczne. Wszystkie podejmowane przez nas działania opierają się na wiedzy oraz zebranych informacjach, dlatego każdą terapię poprzedza wnikliwa i pogłębiona diagnoza. Pozwala ona określić obszary, nad którymi należy pracować z dzieckiem oraz dobrać metody będące najlepszym rozwiązaniem w danym, indywidualnym przypadku.

Dokładamy również wszelkich starań, aby każda wizyta została przez małego pacjenta zapamiętana jak najlepiej. Rozumiemy język oraz lęki dzieci, dlatego doskonale wiemy jak z nimi rozmawiać oraz współpracować. Wszelkie podjęte przez nas działania sprawią, że wizyty w naszym Centrum nie są przykrą koniecznością, a wspaniałym stymulującym do rozwoju przeżyciem.

Mgr Magdalena Wdowik – integracja sensoryczna

Absolwentka rzeszowskiej Policealnej Szkoły Medycznej oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku Fizjoterapia. Kwalifikacje uzupełnia poprzez uczestnictwo w specjalistycznych kursach m.in. Integracji Sensorycznej oraz Neurokinezjologicznej Terapii Swietłany Masgutowej. Posiada 11-letnie doświadczenie  w zawodzie fizjoterapeuty, które zdobyła podczas pracy w gabinetach rehabilitacyjnych w Rzeszowie.  W zakresie jej obowiązków znajdowało się prowadzenie indywidualnej rehabilitacji dorosłych i dzieci, wykonywanie zabiegów fizykoterapeutycznych oraz prowadzenie dokumentacji medycznej. Posiada doświadczenie związane z prowadzeniem szkoleń i diagnoz oraz terapii dzieci na terenie całego kraju, głównie z zakresu Integracji Sensorycznej i Terapii Taktylnej. Najwięcej satysfakcji i radości czerpie z pracy z małymi pacjentami, których uśmiech jest dla niej największą nagrodą.

Absolwentka rzeszowskiej Policealnej Szkoły Medycznej oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku Fizjoterapia. Kwalifikacje uzupełnia poprzez uczestnictwo w specjalistycznych kursach m.in. Integracji Sensorycznej oraz Neurokinezjologicznej Terapii Swietłany Masgutowej. Posiada 11-letnie doświadczenie  w zawodzie fizjoterapeuty, które zdobyła podczas pracy w gabinetach rehabilitacyjnych w Rzeszowie. W zakresie jej obowiązków znajdowało się prowadzenie indywidualnej rehabilitacji dorosłych i dzieci, wykonywanie zabiegów fizykoterapeutycznych oraz prowadzenie dokumentacji medycznej. Posiada doświadczenie związane z prowadzeniem szkoleń i diagnoz oraz terapii dzieci na terenie całego kraju, głównie z zakresu Integracji Sensorycznej i Terapii Taktylnej. Najwięcej satysfakcji i radości czerpie z pracy z małymi pacjentami, których uśmiech jest dla niej największą nagrodą.

Mgr Magdalena Wdowik – integracja sensoryczna

Mgr Ewa Stanek – fizjoterapia metodą NDT-Bobath 

Absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku Fizjoterapia. Jako fizjoterapeutka pracuje od 2007 roku. Dodatkowe kompetencje zdobywała poprzez udział w wielu kursach oraz szkoleniach, m.in. „Koncepcja NDT Bobath – współczesne podejście funkcjonalne w terapii dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym”, „Dobór zaopatrzenia ortopedycznego dla dzieci z MPD, wadami genetycznymi i innymi zaburzeniami układu nerwowego” oraz „PNF w Pediatrii”. Posiada tytuł certyfikowanego Terapeuty NDT – Bobath oraz dyplomowanego Terapeuty PNF. Zajmuje się dziećmi z różnymi stopniami upośledzenia, od lekkich do głębokich, oraz objętymi opieką Ośrodka Wczesnej Interwencji. Dzięki pracy w różnych środowiskach zyskała umiejętność łatwego nawiązywania kontaktu z pacjentami, również z tymi najmłodszymi.

Mgr Sylwia Wcisło – psychoprofilaktyk, pedagog, terapeuta w podejściu TSR, coach, trener

Absolwentka Psychoprofilaktyki Społecznej na Uniwersytecie Rzeszowskim, certyfikowany Trener Akademii Mistrzów Treningu oraz absolwentka Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie na kierunku Coaching w Biznesie, który stosuje i doskonali w obszarze coachingu rodzicielskiego. Ukończyła I i II stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w CTSR, obecnie w trakcie stałej superwizji z Luisem Alarconem. Praktyk metody KID’S SKILLS – DAM RADĘ, która charakteryzuje się wysoką skutecznością w procesie zdobywania pożądanych umiejętności przez dzieci. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie w pracy grupowej, tworząc i realizując szkolenia z zakresu rozwoju osobistego oraz umiejętności społecznych. Współautorka programu SAR- Systemowej Aktywizacji Rodzin opartej na kompleksowych formach pracy z rodziną, w ramach którego zrealizowała ponad 2000 godzin szkoleniowych z zakresu treningu kompetencji rodzicielskich, komunikacji partnerskiej oraz integracji emocjonalnej z rodzinami biologicznymi i zastępczymi. Prowadziła warsztaty kompetencji społecznych „Naprzód ku sukcesom” w ramach działań Polskiego Stowarzyszenia Psychologów i Pedagogów na rzecz wspierania rozwoju dzieci i młodzieży. Ukończyła kurs dla profesjonalistów „Szkoła dla Rodziców i wychowawców” oraz opracowała własny program zajęć psychoedukacyjnych pod nazwą „Akademia rodzica – Być świadomym rodzicem i wychować szczęśliwe dziecko”. W ramach Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego prowadziła zajęcia z rodzicami w obszarze skutecznych metod wychowawczych, motywacji do nauki, budowania relacji rodzicielskich i pracy nad rozwijaniem potencjału u dzieci. W swojej pracy terapeutycznej skoncentrowana na potrzebach, celach i zasobach z uważnością na sferę emocjonalną. Jako terapeutka pracuje zarówno z rodzicami jak i dziećmi, zapewniając im neutralną i poufną przestrzeń do rozmowy.
Absolwentka Psychoprofilaktyki Społecznej na Uniwersytecie Rzeszowskim, certyfikowany Trener Akademii Mistrzów Treningu oraz absolwentka Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie na kierunku Coaching w Biznesie, który stosuje i doskonali w obszarze coachingu rodzicielskiego. Ukończyła I i II stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w CTSR, obecnie w trakcie stałej superwizji z Luisem Alarconem. Praktyk metody KID’S SKILLS – DAM RADĘ, która charakteryzuje się wysoką skutecznością w procesie zdobywania pożądanych umiejętności przez dzieci. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie w pracy grupowej, tworząc i realizując szkolenia z zakresu rozwoju osobistego oraz umiejętności społecznych. Współautorka programu SAR- Systemowej Aktywizacji Rodzin opartej na kompleksowych formach pracy z rodziną, w ramach którego zrealizowała ponad 2000 godzin szkoleniowych z zakresu treningu kompetencji rodzicielskich, komunikacji partnerskiej oraz integracji emocjonalnej z rodzinami biologicznymi i zastępczymi. Prowadziła warsztaty kompetencji społecznych „Naprzód ku sukcesom” w ramach działań Polskiego Stowarzyszenia Psychologów i Pedagogów na rzecz wspierania rozwoju dzieci i młodzieży. Ukończyła kurs dla profesjonalistów „Szkoła dla Rodziców i wychowawców” oraz opracowała własny program zajęć psychoedukacyjnych pod nazwą „Akademia rodzica – Być świadomym rodzicem i wychować szczęśliwe dziecko”. W ramach Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego prowadziła zajęcia z rodzicami w obszarze skutecznych metod wychowawczych, motywacji do nauki, budowania relacji rodzicielskich i pracy nad rozwijaniem potencjału u dzieci. W swojej pracy terapeutycznej skoncentrowana na potrzebach, celach i zasobach z uważnością na sferę emocjonalną. Jako terapeutka pracuje zarówno z rodzicami jak i dziećmi, zapewniając im neutralną i poufną przestrzeń do rozmowy.
Mgr Sylwia Wcisło – psychoprofilaktyk, pedagog, terapeuta w podejściu TSR, coach, trener

Mgr Agata Bonarek Kmiecik – fizjoterapia

Absolwentka Medycznego Studium Zawodowego w Krakowie (technik fizjoterapii) oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując 4 lata na Oddziale Rehabilitacji Szpitala Powiatowego w Dębicy. Następnie 12 lat prowadziła prywatny gabinet fizjoterapii świadczący usługi z zakresu rehabilitacji ambulatoryjnej i domowej. W tym czasie pracowała z pacjentami dorosłymi, ale przede wszystkim z dziećmi. Posiada doświadczenie w pracy z pacjentami z kręczem szyi, obniżonym lub wzmożonym napięciem mięśniowym, Mózgowym Porażeniem Dziecięcym, rozszczepem kręgosłupa oraz po urazach (z uszkodzeniem mózgu) i zabiegach chirurgicznych. Kompetencje zawodowe poszerzała biorąc udział w konferencjach i szkoleniach uzyskując przy tym kwalifikacje do pracy z wykorzystaniem m.in. metody PNF, terapii manualnej, NDT Bobath. Fizjoterapeutka z powołania, dla której najważniejszą wartością w życiu zawodowym jest pomoc pacjentom w pokonywaniu ich ograniczeń.

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na kierunku psychologia, specjalizacja psychoprofilaktyka, psychologia społeczna. Swoją wiedzę i umiejętności poszerza uczestnicząc w specjalistycznych kursach, szkoleniach, konferencjach i stażach. Ukończyła m.in. roczny kurs terapii poznawczo – behawioralnej dzieci i młodzieży, kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki, kurs pedagogiczny, 3-stopniowe szkolenie dotyczące terapii behawioralnej dzieci i młodzieży, cykl warsztatów organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej, Kurs w zakresie „Monachijskiej Diagnostyki Rozwojowej – pierwszy, drugi i trzeci rok życia”, szkolenie „Terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym” – etap I i II oraz intensywne, tygodniowe
szkolenie praktyczne przygotowujące do terapii według standardów CTM. Posiada 12 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami, które zdobyła pracując m. in. w Ośrodku Wczesnej Interwencji, Poradni Wczesnego Wspomagania Rozwoju, Niepublicznym Przedszkolu dla dzieci z autyzmem, Publicznym Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi oraz w Stowarzyszeniu na rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży Titum. W Centrum prowadzi indywidualną terapię dzieci i młodzieży oraz warsztaty psychoedukacyjne „Chcę wzmocnić pewność siebie”. Specjalizuje się w terapii zaburzeń lękowych oferując kompleksową pomoc dzieciom/nastolatkom oraz ich rodzinom w ramach Centrum Terapii Mutyzmu, Nieśmiałości i Lęku Oddział w Rzeszowie.

Mgr Dorota Czechowicz – psycholog

Mgr Małgorzata Szarek-Ziobro – neurologopeda

Absolwentka studiów podyplomowych Uniwersytetu Marii Curii-Skłodowskiej na kierunkach logopedia oraz neurologopedia. Tytuł magistra zdobyła na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Posiada 9 lat doświadczenia zawodowego oraz kilkadziesiąt ukończonych kursów i szkoleń z zakresu logopedii i rozwoju dziecka, w tym m.in. „NBAS – skala oceny zachowań noworodka według Brazeltona”, „Integracja odruchów ustno-twarzowych według metody dr Swietlany Masgutowej” czy „Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa”. Pracowała w takich placówkach jak Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 w Rzeszowie, Ośrodek Wczesnej Interwencji czy Stowarzyszenie na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży Titum w Rzeszowie. Prowadziła zajęcia z przedmiotu „Terapia dyzartii u dzieci” na Uniwersytecie Rzeszowskim. Cały czas stara się poszerzać wiedzę i umiejętności, które pomagają jej skutecznie rozwiązywać problemy logopedyczne i rozwojowe najmłodszych pacjentów.

Mgr Małgorzata Szarek-Ziobro – neurologopeda

Absolwentka studiów podyplomowych Uniwersytetu Marii Curii-Skłodowskiej na kierunkach logopedia oraz neurologopedia. Tytuł magistra zdobyła na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Posiada 9 lat doświadczenia zawodowego oraz kilkadziesiąt ukończonych kursów i szkoleń z zakresu logopedii i rozwoju dziecka, w tym m.in. „NBAS – skala oceny zachowań noworodka według Brazeltona”, „Integracja odruchów ustno-twarzowych według metody dr Swietlany Masgutowej” czy „Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa”. Pracowała w takich placówkach jak Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 w Rzeszowie, Ośrodek Wczesnej Interwencji czy Stowarzyszenie na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży Titum w Rzeszowie. Prowadziła zajęcia z przedmiotu „Terapia dyzartii u dzieci” na Uniwersytecie Rzeszowskim. Cały czas stara się poszerzać wiedzę i umiejętności, które pomagają jej skutecznie rozwiązywać problemy logopedyczne i rozwojowe najmłodszych pacjentów.

Absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku psychoprofilaktyka społeczna. Ukończyła również studia podyplomowe w Krakowskim Centrum Psychoterapii Psychodynamicznej (kierunek: socjoterapia i trening interpersonalny) oraz na Uniwersytecie Rzeszowskim (kierunek: nauczyciel wychowania przedszkolnego). Posiada 10 lat doświadczenia w pracy z dziećmi, zawodowo opiekowała się również osobami chorymi. Zajmowała się opracowywaniem i realizacją wielu zajęć oraz projektów, m.in. „Spróbuj inaczej”, „Kolorowy świat emocji”, „W zdrowym ciele, zdrowy duch” czy „NieDoskonałe kobietki”, „Niezależna kobieta”. Współpracowała ze szkołami oraz przedszkolami, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rzeszowie. Ukończyła liczne kursy, które umożliwiają jej pracę z najmłodszymi w różnych zakresach. Błyskawicznie nawiązuje kontakt z każdym dzieckiem, co niezwykle ułatwia jej pracę i pozwala skutecznie rozwiązywać problemy jej małych pacjentów.

Mgr Bernadeta Homik -psychoprofilaktyk społeczny, pedagog, socjoterapeutka

Mgr Dagmara Drążek – fizjoterapeutka uroginekologiczna

Absolwentka wydziału medycznego uniwersytetu rzeszowskiego na kierunku fizjoterapia. Specjalizuje się w terapii uroginekologicznej. Praktyki w zawodzie nabywala dzięki uczestnictwie w wolontariacie m. in. w zakładzie opieki leczniczej oraz w drużynie sportowej a także dzięki pracy w gabinecie rehabilitacji. Swoją wiedzę i umiejętności poszerza uczestnicząc w specjalistycznych kursach, szkoleniach, warsztatach oraz konferencjach. Ukończyła m.in. kurs taping rehabilitacyjny, igloterapia w rehabilitacji, techniki osteopatyczne w ginekologii i położnictwie, medyczny trening kobiet po porodzie, warsztat aktywność fizyczna, kompleksowa terapia blizny, rozstęp mięśnia prostego brzucha. Aktualnie uczestniczy w VI-stopniowym rocznym kursie dyplomowanej terapeutki uroginekologicznego ( fizjoterapia w nietrzymaniu moczu i stolca oraz w obniżaniu narządów miednicy mniejszej) we współpracy z Polskim Towarzystwem Uroginekologicznym oraz w wielu szkoleniach o tematyce uroginekologicznej.

Absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku fizjoterapia, terapeutka NDT Bobath. Posiada 10 lat doświadczenia zawodowego jako fizjoterapeuta a od 6 lat pracuje w Klinice Noworodka wraz z Intensywną Terapią, Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym, Ośrodku Wczesnej Interwencji, Stowarzyszeniu na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży Titum w Rzeszowie. Ukończyła liczne kursy, w tym m.in. kurs podstawowy NDT Bobath, kurs pediatryczny rozwijający NDT Bobath Baby, NDT Bobath -wcześniak w terapii czy szkolenie z zakresu oceny rozwoju ruchowego niemowląt The Test of Infant Motor Performance. Rodzice doceniają ogromne doświadczenie i życzliwe podejście do małego pacjenta.

 

Mgr Katarzyna Gmur -fizjoterapeuta

Mgr Sylwia Apola Piórkowska – neurologopeda kliniczny, terapeuta wczesnej interwencji, terapeuta ręki

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej na kierunkach Logopedia z audiologią oraz Pedagogika opiekuńcza z terapią pedagogiczną. Obecnie kończy studia podyplomowe na kierunku Neurologopedia kliniczna z wczesną interwencją logopedyczną. Jako logopeda posiada 7-letnie doświadczenie zawodowe, pracowała m.in. w Ośrodku Wczesnej Interwencji w Rzeszowie, Centrum Metody Krakowskiej (filia w Rzeszowie) czy Niepublicznym Przedszkolu NIEZAPOMINAJKA, gdzie była terapeutką dzieci z autyzmem. Posiada certyfikaty uprawniające do prowadzenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w neurologopedii według Koncepcji NDT – Bobath oraz certyfikaty języka migowego I i II stopnia. Uczestniczyła w licznych szkoleniach i warsztatach, które pogłębiały jej wiedzę z zakresu logopedii i neurologopedii.
Absolwentka Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku fizjoterapia. Od 2011 roku pracuje w zawodzie – pierwsze doświadczenie zdobyła n stażu w Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie, podczas którego prowadziła terapie oraz zabiegi pielęgnacyjne; jako fizjoterapeutka współpracowała także z Regionalnym Ośrodkiem Rehabilitacyjno-Edukacyjnym w Rzeszowie, gdzie odpowiadała za wczesne wspomaganie rozwoju niemowląt oraz małych dzieci i młodzieży, prowadziła również terapię neurorozwojową dzieci 0-3 lat w firmie Maz-Med. Ukończyła kursy, dzięki którym zdobyła specjalistyczną wiedzę pozwalającą na prowadzenie skutecznych terapii dla dzieci: NDT Bobath Basic EBTA (dla dzieci), „Fizjoterapia dziecka ryzyka”, „Zintegrowane techniki diagnostyczno-terapeutyczne w rehabilitacji dzieci” (masaż Shantala, PNF,Vojta, Bobath, SI) oraz PNF specjalistyczny w pediatrii.

 

Mgr Kamila Bosek  -fizjoterapeuta