fbpx
Powołane przez nas Centrum Terapii SENSIS jest miejscem stworzonym z myślą o dzieciach. Cel, jaki przyświeca nam od samego początku podjętej przez nas inicjatywy, to pomoc najmłodszym w ich prawidłowym rozwoju na wielu płaszczyznach. To misja trudna i wymagająca, ale przy tym niezwykle ważna, dlatego podejmujemy się jej
z satysfakcją i zaangażowaniem.

Doskonale zdajemy sobie sprawę, że praca z dziećmi wymaga odpowiedniego nastawienia oraz kwalifikacji. Każde z nich jest inne, dlatego cechuje nas indywidualne podejście do naszych małych pacjentów, wśród których znajdują się wcześniaki, noworodki, niemowlęta oraz dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Oferujemy im wsparcie zwłaszcza w obszarach psychologii, fizjoterapii oraz integracji sensorycznej.

W zakresie niesionej przez nas pomocy stawiamy na profesjonalizm i rzetelność – wykorzystujemy nowoczesne metody oraz narzędzia terapeutyczne. Wszystkie podejmowane przez nas działania opierają się na wiedzy oraz zebranych informacjach, dlatego każdą terapię poprzedza wnikliwa i pogłębiona diagnoza. Pozwala ona określić obszary, nad którymi należy pracować z dzieckiem oraz dobrać metody będące najlepszym rozwiązaniem w danym, indywidualnym przypadku.

Dokładamy również wszelkich starań, aby każda wizyta została przez małego pacjenta zapamiętana jak najlepiej. Rozumiemy język oraz lęki dzieci, dlatego doskonale wiemy jak z nimi rozmawiać oraz współpracować. Wszelkie podjęte przez nas działania sprawią, że wizyty w naszym Centrum nie są przykrą koniecznością, a wspaniałym stymulującym do rozwoju przeżyciem.

Magdalena Wdowik 

Absolwentka
rzeszowskiej Policealnej Szkoły Medycznej oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku Fizjoterapia. Dyplomowany terapeuta i diagnosta metody Integracji Sensorycznej J.Ayers, członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej. Wiedzę z zakresu Integracji Sensorycznej zdobyła na kursach Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej w Warszawie, oraz w Wyższej Szkole Ateneum w Gdańsku, gdzie ukończyła studia z zakresu „Diagnostyki Integracji Sensorycznej dla terapeutów Integracji
Sensorycznej”. W swojej pracy koncentruje się głównie na trudnościach związanych z zaburzeniami integracji sensorycznej oraz współwystępującymi z nimi często trudnościami w zakresie pracy systemu słuchowego i wzrokowego. By jak najlepiej rozumieć i móc rozwiązywać trudności swoich pacjentów wciąż poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w specjalistycznych kursach i szkoleniach, jest m.in. certyfikowanym terapeutą Sensomotorycznej Terapii Widzenia oraz providerem treningów słuchowych Johansena IAS oraz Neuroflow, terapeutą metody Snoezelen. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie  w zawodzie fizjoterapeuty, które zdobyła podczas pracy w gabinetach rehabilitacyjnych w Rzeszowie oraz doświadczenie zdobyte podczas realizacji szkoleń z zakresu diagnozowania oraz terapii dzieci na terenie całego kraju, głównie z zakresu Integracji Sensorycznej i Terapii Taktylnej. Swoją pasję i zamiłowanie do metody Integracji Sensorycznej realizuje zarówno podczas pracy indywidualnej z dziećmi, jak również podczas prowadzenia sensorycznych zajęć rozwojowych dla najmłodszych.

Ewelina Marcinek

Absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku Fizjoterapii. W zawodzie pracuje od ponad 10 lat, pierwsze doświadczenie w zakresie rehabilitacji dzieci i niemowląt zdobyła podczas pracy w ośrodku Maz-Med w Rzeszowie, a wcześniej podczas praktyk studenckich w Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie, w poradni rehabilitacji dzieci oraz w kilku innych oddziałach, w tym noworodkowym. Przez pół roku studiowała także w Hiszpanii, na kierunku fizjoterapia, zdobywając tym samym nowe doświadczenia do dalszej pracy z dziećmi. W swojej pracy zajmuje się głównie rehabilitacją niemowląt i małych dzieci z wszelkimi zaburzeniami: psychomotorycznymi, neurologicznymi, metabolicznymi, genetycznymi oraz ortopedycznymi. By skutecznie rozwiązywać trudności swoich pacjentów wciąż poszerza swoje umiejętności, jest absolwentką szeregu szkoleń i kursów z zakresu pracy z dziećmi, ukończyła m.in. Terapię Neurorozwojową NDT-Bobath Basic (dla dzieci), Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne (I i II stopnia), Kinesiology Taping (I stopień), Terapię Tkanek Miękkich w pediatrii czy Trójpłaszczyznową Terapia Stóp i Elastyczny Terapeutyczny Taping w Pediatrii (wg Esther de Ru). Jest dyplomowanym diagnostą i terapeutą Integracji Sensorycznej (J.Ayers), czynnie zajmuję się diagnozą i terapią dzieci z problemami z zakresu Integracji Sensorycznej. Praca z dziećmi to jej powołanie i pasja, w której spełnia się zawodowo i chce się wciąż doskonalić, a postępy w terapii dzieci dają wiele satysfakcji.

Sylwia Wcisło

Absolwentka Psychoprofilaktyki Społecznej na Uniwersytecie Rzeszowskim, certyfikowany Trener Akademii Mistrzów Treningu oraz absolwentka Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie na kierunku Coaching w Biznesie, który stosuje i doskonali w obszarze coachingu rodzicielskiego. Ukończyła I i II stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w CTSR, obecnie w trakcie stałej superwizji z Luisem Alarconem. Praktyk metody KID’S SKILLS – DAM RADĘ, która charakteryzuje się wysoką skutecznością w procesie zdobywania pożądanych umiejętności przez dzieci. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie w pracy grupowej, tworząc i realizując szkolenia z zakresu rozwoju osobistego oraz umiejętności społecznych. Współautorka programu SAR- Systemowej Aktywizacji Rodzin opartej na kompleksowych formach pracy z rodziną, w ramach którego zrealizowała ponad 2000 godzin szkoleniowych z zakresu treningu kompetencji rodzicielskich, komunikacji partnerskiej oraz integracji emocjonalnej z rodzinami biologicznymi i zastępczymi. Prowadziła warsztaty kompetencji społecznych „Naprzód ku sukcesom” w ramach działań Polskiego Stowarzyszenia Psychologów i Pedagogów na rzecz wspierania rozwoju dzieci i młodzieży. Ukończyła kurs dla profesjonalistów „Szkoła dla Rodziców i wychowawców” oraz opracowała własny program zajęć psychoedukacyjnych pod nazwą „Akademia rodzica – Być świadomym rodzicem i wychować szczęśliwe dziecko”. W ramach Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego prowadziła zajęcia z rodzicami w obszarze skutecznych metod wychowawczych, motywacji do nauki, budowania relacji rodzicielskich i pracy nad rozwijaniem potencjału u dzieci. W swojej pracy terapeutycznej skoncentrowana na potrzebach, celach i zasobach z uważnością na sferę emocjonalną. Jako terapeutka pracuje zarówno z rodzicami jak i dziećmi, zapewniając im neutralną i poufną przestrzeń do rozmowy.

Mariusz Wodecki

Absolwent Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu, w której uzyskał tytuł licencjata fizjoterapii oraz Policealnej Integracyjnej Szkoły Masażu w Krakowie gdzie uzyskał tytuł masażysty. Posiada ponad 15- letnie doświadczenie zdobyte podczas pracy w ośrodkach rehabilitacyjnych dla dzieci oraz osób dorosłych. W swojej pracy wykorzystuje wiele metod specjalistycznych m.in. metody: PNF, NDT Bobath dla dorosłych, terapię manualną, kinezjotaping , terapią mięśniowo – powięziową, integracją blizn z siecią powięziową, osteopatią w pediatrii. Uczestniczył w szeregu szkoleń z zakresu fizjoterapii, osteopatii oraz masażu, ciągle podnosi swoją wiedzę i umiejętności by móc bardziej efektywnie pomagać swoim pacjentom w powrocie do pełnej sprawności. Doświadczenie zdobył pracując m.in. w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Rzeszowie oraz w Stowarzyszeniu na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży Titum w Rzeszowie. Zajmuje się rehabilitacją dzieci z zaburzeniami rozwoju, wadami postawy ( skoliozy, plecy okrągłe, płaskie, wady stóp, kolan ), rehabilitacją ortopedyczną osób z dolegliwościami kręgosłupa oraz stawów obwodowych w wyniku przeciążenia i urazów oraz neurologiczną osób dorosłych. W swojej pracy specjalizuje się w pracy na bliznach oraz w porażeniu nerwu twarzowego.

Dorota Czechowicz

Specjalizuje się w terapii zaburzeń lękowych oferując kompleksową pomoc dzieciom/nastolatkom oraz ich rodzinom w ramach Centrum Terapii Mutyzmu, Nieśmiałości i Lęku Oddział w Rzeszowie. W Centrum Terapii Dziecka Sensis prowadzi indywidualną terapię dzieci i młodzieży oraz warsztaty psychoedukacyjne „Chcę wzmocnić pewność siebie”. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na kierunku psychologia, specjalizacja psychoprofilaktyka, psychologia społeczna. Swoją wiedzę i umiejętności poszerza uczestnicząc w specjalistycznych kursach, szkoleniach i konferencjach, ukończyła m.in. roczny kurs terapii poznawczo – behawioralnej dzieci i młodzieży, kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki, kurs pedagogiczny, 3-stopniowe szkolenie dotyczące terapii behawioralnej dzieci i młodzieży, cykl warsztatów organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej, Kurs w zakresie „Monachijskiej Diagnostyki Rozwojowej – pierwszy, drugi i trzeci rok życia”, szkolenie „Terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym” – etap I i II oraz intensywne, tygodniowe szkolenie praktyczne przygotowujące do terapii według standardów CTM. Posiada 12 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami, które zdobyła pracując m. in. w Ośrodku Wczesnej Interwencji, Poradni Wczesnego Wspomagania Rozwoju, Niepublicznym Przedszkolu dla dzieci z autyzmem, Publicznym Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi oraz w Stowarzyszeniu na rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży Titum.

Małgorzata Szarek-Ziobro 

Absolwentka studiów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej na kierunkach logopedia oraz neurologopedia. Tytuł magistra zdobyła na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe, które zdobyła podczas pracy w takich placówkach jak Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 w Rzeszowie, Ośrodek Wczesnej Interwencji czy Stowarzyszenie na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży Titum w Rzeszowie. Zajmuje się terapią noworodków i niemowląt z trudnościami w karmieniu, diagnozą i terapią dzieci z wadami artykulacyjnymi, opóźnionym rozwojem mowy, pracą z dziećmi z wadami genetycznymi oraz ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. W swojej pracy wykorzystuje wiedzę zdobytą podczas wielu kursów i szkoleń z zakresu logopedii i rozwoju dziecka, w tym m.in. „NBAS – skala oceny zachowań noworodka według Brazeltona”, „Integracja odruchów ustno-twarzowych według metody dr Swietlany Masgutowej” czy „Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa”. Doświadczenie zawodowe Prowadziła zajęcia z przedmiotu „Terapia dyzartii u dzieci” na Uniwersytecie Rzeszowskim. W swojej pracy cierpliwie i z uśmiechem dąży do celu, cały czas poszerza swoją wiedzę i nabywa nowe umiejętności, które pomagają jej skutecznie rozwiązywać problemy logopedyczne i rozwojowe najmłodszych pacjentów.

Magdalena Hadaj

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, oraz podyplomowe studia z zakresu pedagogiki również na UMCS. Doświadczenie zdobywała podczas pracy w m.in. świetlicy środowiskowej, przedszkolu oraz szkole podstawowej, poradni psychologiczno-pedagogicznej i poradni rodzinnej. Obecnie pracuje w poradni psychologiczno- pedagogicznej współpracuje także ze Stowarzyszeniem na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży Titum w Rzeszowie. W swojej pracy skoncentrowana jest na rodzinie, zajmuje się diagnozą i wsparciem psychologicznym rodzin z problemami wychowawczymi, mediacjami rodzinnymi, wsparciem psychologicznym rodzin rozwodzących się, mierzących się z utratą i nieobecnością bliskich. W Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży pracuje w obszarze wsparcia rodzin znajdujących się w obliczu kryzysu spowodowanego chorobą, rozwodem, rozłąką i innymi sytuacjami trudnymi. Pomaga rodzicom odszukać i zrozumieć przyczyny zachowania ich dzieci. Udziela oradnictwa parom, pomaga usłyszeć drugą osobę, rozpoznać potrzeby obydwu stron i budować bezpieczną i silną relację. Organizuje w Rzeszowie cykliczne, bezpłatne spotkania dla rodziców, podczas których uczestnicy dzielą się wiedzą, doświadczeniem i refleksjami. Wierzy, że człowiek stworzony został do relacji. Ufa dzieciom i ich kompetencjom, towarzyszy i wspiera je w rozwoju.

Katarzyna Żuraw

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej na kierunku neurologopedia oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku logopedia. Jako logopeda posiada 7-letnie doświadczenie zawodowe, pracowała m.in. w Ośrodku Wczesnej Interwencji w Rzeszowie, Niepublicznym Przedszkolu Niezapominajka, prowadzi zajęcia grupowe i indywidualne w kilku rzeszowskich przedszkolach. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci z wadami artykulacyjnymi, z opóźnionym rozwojem mowy, terapią dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, z zaburzeniami neurologicznymi, afazją i wadami genetycznymi. Pracuje wieloma metodami i podejściami, zawsze dobierając je indywidualnie do swojego podopiecznego m.in. Attention Autism, metoda werbo-tonalna, metoda symulatniczno- sekwencyjna, terapia
eurobiologiczna, metoda Dobrego Startu, metoda Weroniki Sherborne, kinesiotaping ( w pedejściu ETT-HNO Elastic Therapeutic Taping), terapia miofunkcjonalna, terapia ustno-twarzowa. Jest pasjonatką wykorzystywania w terapii małych dzieci logorytmiki oraz oddziaływań polisensorycznych. Wyznaje pracę w duchu Self-Reg i Pozytywnej Dyscypliny. Nieustannie poszerza swoją wiedzę i umiejętności uczestnicząc w wielu konferencjach, warsztatach i szkoleniach.

Katarzyna Gmur

Absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku fizjoterapia, terapeutka NDT Bobath. Posiada 10 letnie doświadczenie zawodowe, które zdobywała pracując jako fizjoterapeuta w wielu ośrodkach terapeutycznych dla dzieci. Od 6 lat pracuje w Klinice Noworodka wraz z Intensywną Terapią Szpitala Wojewódzkiego nr 1 w Rzeszowie, Ośrodku Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczym, Ośrodku Wczesne Interwencji oraz w Stowarzyszeniu na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży Titum w Rzeszowie. Specjalizuje się w pracy z najmłodszymi, dziećmi urodzonymi przedwcześnie, wymagającymi wsparcia noworodkami i niemowlętami z grupy ryzyka obciążenia ciążowo-porodowego. Stale poszerza swoja wiedzę i umiejętności, ukończyła liczne kursy, w tym m.in. kurs podstawowy NDT Bobath, kurs pediatryczny rozwijający NDT Bobath Baby, NDT Bobath -wcześniak w terapii czy szkolenie z zakresu oceny rozwoju ruchowego niemowląt The Test of Infant Motor Performance, w swojej pracy wykorzystuje również wiedzę z zakresu wspomagania zaburzeń funkcji pokarmowych, oddechowych i fonacyjnych u noworodków i niemowląt. W swojej pracy koncentruje na problemach rozwojowych najmłodszych dzieci do 12 miesiąca życia, wspiera rodziców w nabywaniu umiejętności prawidłowej pielęgnacji dziecka i kształtowaniu właściwych nawyków.

Iwona Masłowska

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim ze specjalizacją “psychologia wychowawcza”. Posiada ponad 30-letnie doświadczenie w diagnozie oraz profesjonalnej pomocy psychologicznej udzielanej dzieciom, młodzieży, rodzicom, wychowawcom oraz nauczycielom. W 1992 r. ukończyła dwuletni “Program Edukacji Psychologicznej w zakresie terapii Gestalt”, a w 1999 r. trzyletnią “Szkołę Trenerów i Psychoterapeutów” w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobyła prowadząc prywatną praktykę terapeutyczną oraz równolegle pracując w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Rzeszowie, gdzie do dnia dzisiejszego pracuje w obszarze diagnozy, orzecznictwa, terapii, konsultacji wychowawczych, porad i interwencji kryzysowych. Systematycznie poszerza swoje kompetencje w zakresie pomocy psychologicznej, ukończyła m.in.: kurs psychoterapii w Zakładzie Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, kurs “Terapia dzieci moczących się i ich rodzin”, kursy systemowej terapii rodzin, kurs terapii dzieci z zaburzeniami lękowymi, podstawy treningu zastępowania agresji, kurs terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży. W 1998 wzięłam udział w kursie “Szkoła dla Rodziców – czyli jak mówić do dzieci, żeby nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”, po którym rozpoczęła prowadzenie warsztatów umiejętności wychowawczych dla rodziców. Warsztaty “Szkoła dla Rodziców i Wychowawców część I, II i III”; obok indywidualnych konsultacji wychowawczych oraz aktywności psychoedukacyjnej, stanowią najistotniejszą część jej aktywności ukierunkowanej na profilaktykę. Od 2001 roku realizuje również zadania trenera programu “Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.